Visie & doelstellingen

Buurtvereniging Bevegemse Buren, dat is drie maal ‘B’:

  • Buurtvereniging: een vereniging voor de buurt die mensen dichter bij elkaar brengt en zorgt voor meer contact tussen de buren.
  • Bevegem: we zijn er voor alle positieve mensen uit Bevegem, de buurt in Zottegem die ligt tussen de spoorweg, de Grotenbergestraat, de Godveerdegemstraat en de parking Bevegemse Vijvers.
  • Buren: voor en door de bewoners van Bevegem … om samen als buren van deze buurt een fijne plaats te maken om in te wonen.

De belangrijkste doelstelling is het contact tussen buren versterken en zo een steentje bij te dragen tot een hechtere samenleving in Bevegem. Dat kan bijvoorbeeld door een gezellige activiteit te organiseren waarop buren elkaar beter kunnen leren kennen. Of door buren met elkaar in contact te brengen via een BuurtContactPunt dat het contact met buren stimuleert. De BuurtContactPunten verzamelen ook informatie over Bevegem, zodat we via de website buren kunnen inlichten over de buurt waarin ze wonen en leven. BuurtContactPunten kunnen buren ook de kortste weg wijzen naar stadsdiensten en politie, die willen helpen om bepaalde problemen te verhelpen, zoals het herstellen van een beschadiging op straat of de nachtrust doen respecteren.

Onze waarden zijn:

  • Respect voor elkaar
  • Constructieve dialoog
  • Politiek onafhankelijk

Sinds 1 januari 2015 heeft Buurtvereniging Bevegemse Buren geen vzw – structuur meer. De vzw, die bestond sinds januari 2010, werd ontbonden en vereffend en een nieuw opgerichte feitelijke vereniging neemt de activiteiten over. Het nieuwe statuut moet er vooral voor zorgen dat de vele vrijwilligers van de Bevegemse Buren minder tijd moeten steken in administratieve rompslomp.
%d bloggers liken dit: