Herfst in Bevegem

22 11 2018

Na een mooie lange zomer, de start van het schooljaar, de aanloop naar de verkiezingen en de nasleep daarvan kunnen we eindelijk genieten van een periode van relatieve rust. De buurtvereniging is echter niet op zijn lauweren gaan zitten : zo was er in oktober een eerste gemeentegrensoverschrijdend overleg en maken we ons momenteel klaar voor de tiende nieuwjaarsreceptie op 20 januari 2019.

IMG_3998

Het overleg over de gemeentegrenzen heen bracht een kleine groep burgers van andere buurtverenigingen samen, allemaal met één gemeenschappelijk doel namelijk om samen de pijnpunten en opportuniteiten voor de verkeerscirculatie in Zottegem in kaart te brengen. Mobiliteit is één van die onderwerpen waar we met zijn allen vroeg of laat bij stil staan. De druk op infrastructuur, leefomgeving en bereikbaarheid neemt toe. Tegenstrijdige belangen tussen stakeholders maken dat het niet altijd gemakkelijk is voor de beleidsmakers en uitvoerende diensten om tot oplossingen te komen die voldoende draagvlak kennen. Onze eerdere ervaring – naar aanleiding van de fietsstraten in Bevegem – heeft geleerd dat een participatief proces een unieke kans is om de stemmen en ervaring van alle belanghebbenden bij elkaar te brengen en zo tot nieuwe en haalbare oplossingen te komen. De eerste kennismaking met andere buurtverenigingen was zeker geslaagd en we hopen met dezelfde éénsgezindheid op 20 februari 2019 verdere stappen te kunnen zetten. Verschillende realisaties van de participatie tussen beleid en burgers zien we dagelijks in Bevegem : de fietsstraten, de recente fietssuggestiestroken en de octopussen in de schoolomgevingen.

IMG_3988

Op 20 januari 2019 hebben we de hoogmis van de buurtvereniging Bevegemse Buren : de nieuwjaarsreceptie. Natuurlijk zal de cava vloeien, zal het spraakwater fijne burenbabbels doen ontstaan en zullen Bevegemse buren jong en oud elkaar vinden in de feestzaal van de Bevegemse Vijvers. Maar voor de tiende editie pakken we uit met een muzikale primeur nl. de Bevegemse Buren Big Band onder leiding van Bert De Cock van Muzikids. Kom dat zien.