Zeven aandachtspunten op TV Oost

20 07 2012

Vandaag kregen onze zeven aandachtspunten de aandacht van de Oost-Vlaamse kijkers van TV Oost. De burgemeester werd geïnterviewd. Hij gaf alvast aan dat hij op de hoogte is van de meeste pijnpunten en dat hij bereid is om constructief naar oplossingen te zoeken.

Nieuwsflash herbekijken (vanaf 4:30).

Zeven aandachtspunten voor een leefbaar Bevegem

18 07 2012

We werken aan een memorandum voor een leefbaar Bevegem. Dat memorandum willen we tegen het einde van de zomer overhandigen aan de verschillende politieke partijen in Zottegem, zodat ze rekening kunnen houden met onze wijk bij het bepalen van hun verkiezingsprogramma — en hopelijk ook met het beleid van zodra ze in de meerderheid zitten.

De eerste stap is een lijst met zeven aandachtspunten voor de leefbaarheid van Bevegem. Die aandachtspunten zullen de ruggengraat vormen van de tekst van het memorandum, dat voor elk van die aandachtspunten concrete oplossingen zal aanreiken. Als u zelf ook voorstellen wilt doen, neem dan even contact met ons op via info@bevegemseburen.be.

De zeven aandachtspunten zijn:

  • Voldoende nachtrust. Nachtrust moet gerespecteerd worden als basisrecht voor de algemene gezondheid, voor de schoolresultaten van de jongeren en voor alle buren die uit werken gaan om hun verantwoordelijkheid te kunnen dragen en hun werk goed uit te voeren.
  • Minder druk verkeer. Het verkeer dat Bevegem in rijdt moet beperkt worden tot de plaatselijke bewoners en hun bezoekers, en mag geen doorgaand verkeer zijn of verkeer dat op weg is naar de recreatiezone. Het schoolverkeer moet snel de wijk weer kunnen verlaten.
  • Vlot parkeren voor buren. Buren met een auto zouden ten allen tijde de plaats moeten hebben om die dicht bij hun eigen woning te parkeren. Wie naar een van de gebouwen in de rand komt (station, ziekenhuis, …) zou de bewoners niet mogen verhinderen te parkeren.
  • Nette en groene straten. De straten zouden er altijd netjes moeten uitzien, zodat een slecht voorbeeld geen slecht gedrag bevordert. Met de nodige infrastructuur en afdwingbare maatregelen zou iedere bezoeker de kans moeten krijgen om die netheid te respecteren.
  • Spelen op straat. Bevegem verjongt en kan de ideale woonbuurt zijn voor jonge gezinnen met kinderen, maar dan zouden die kinderen wel op straat of op een plein moeten kunnen spelen zonder dat ze gevaar lopen of zich bedreigd voelen.
  • Een veilig gevoel.  Alle buren zouden zich altijd veilig moeten voelen in Bevegem. Als er al eens een negatief voorval is, moet daar kordaat en zichtbaar tegen worden opgetreden zodat er geen kans is op herhaling en er snel opnieuw een gevoel van veiligheid is.
  • Voldoende zondagsrust. Op zondag zou het mogelijk moeten zijn om in alle rust met vrienden en familie te genieten, om de batterijen weer op te laden om met vernieuwde energie aan een volgende werk- of schoolweek te kunnen beginnen.