Het straatbeeld van Bevegem verandert

22 07 2016

Bevegem is een woonwijk ontstaan in de jaren 50 – er werd toen gesproken van oud Zottegem rond de kerktoren van het centrum ( alles rechts van de spoorweg ) en nieuw Zottegem of Bevegem ( alles links van de spoorweg). De eerste generatie inwoners wordt iets ouder en we kunnen momenteel spreken van een heuse generatiewissel. Wie door onze wijk stapt, ziet senioren en kinderen, jongvolwassenen, dertigers en veertigers, zottegemnaren en inwijkelingen, zij aan zij in één gemeenschap.

Niet alleen de inwoners veranderen : zowel het stadsbestuur als privé-initiatief zorgt voor een langzaam maar zeker veranderend straatbeeld om tegemoet te komen aan alle functies van onze wijk : parkeerfunctie, schoolfunctie, recreatiefunctie en vooral veilige en rustige woonwijkfunctie.

De nieuwe bomen in de Kastanjelaan, de fietsstraten in Acacialaan en Ooststraat, de werken rond de Bevegemse Vijvers en de nieuwe vleugel van het woonzorgcentrum Egmont zijn samen met de heraanleg van de vele voetpaden al een beginnende kiem en duidelijk teken van een buurt in transitie.

Een snelle oplossing voor de parkeerproblematiek lijkt ook in de maak : een gebouw van het OCMW werd afgebroken en de vrijgekomen ruimte zou na het bouwverlof ingericht worden als (groene) parking voor iedereen. Momenteel zien we een enorme open ruimte waar ooit een 100 tal bewoners hun laatste levensjaren doorbrachten.

IMG_7772

parking OCMW

Over de parkeertoren aan het station zijn de laatste woorden nog niet gevallen, maar ook die toren zal het straatbeeld van Bevegem drastisch veranderen. Belangrijk is dat een masterplan circulatie voor groot Zottegem de vrees van een verkeersinfarct moet kortsluiten. Alle mogelijkheden worden momenteel besproken : éénrichtingsstraten, autodelen, fietsshift, openbaar vervoer, … maar van zowel de overheid als inwoners worden inspanningen gevraagd om te komen tot een aangename en verdraagzame leefwereld  – ook in het verkeer.

Een laatste duidelijke verandering in Bevegem is een privé-initiatief : een apotheek in onze woonwijk. Apotheek Van Holder is van net buiten Bevegem naar net binnen Bevegem verhuist en speelt duidelijk in op de noden van iedereen : parking, fietsenstalling en een aangename en open apotheek bereikbaar vanaf zowel de Godveerdegemstraat als de Kastanjelaan. Welkom!

IMG_8298

 

 

 

 

 

Rock Zottegem op 8 en 9 juli 2016

9 07 2016

Fans van o.a.Grace Jones, Elvis Costello, K’s choice, the Kooks, Emma Bale en vele anderen kunnen dit weekend terecht op Rock Zottegem. De Bevegemse Vijvers is opnieuw “the place to be” voor muziekminnend Vlaanderen.

rock zottegem2016

De organisatoren en het stadsbestuur nemen al jaren initiatieven om de hinder voor de buurt tijdens Rock Zottegem te reduceren. Wildparkeren wordt door diverse maatregelen onmogelijk gemaakt, het aantal decibels wordt streng gecontroleerd, de campagne 100% positief fuiven kadert in een fuifbeleid dat alcohol probeert te reduceren en stewards zullen de verkeersstroom op de invalswegen begeleiden.

Rock Zottegem is de laatste jaren enorm gegroeid qua aantal bezoekers en vrijwilligers. De organisatie verloopt vrijwel vlekkeloos, enerzijds dankzij de inzet van heel wat vrijwilligers en de lokale politie. Anderzijds wordt er steeds beter gevolg  gegeven aan tips en suggesties van festivalgangers, buurtbewoners en de politie, zodat de organisatie van Rock Zottegem gerust model kan staan voor hoe er een evenwicht kan gevonden worden tussen de lusten en de lasten van zo’n grote organisatie middenin een woonzone.

De start op vrijdag is in ieder geval al geslaagd : de zon is voor het eerst sinds lang van de partij. Op naar een geslaagd festival voor iedereen!