Op naar een veiliger Bevegem

19 11 2015

In de komende maanden wil het stadsbestuur maatregelen nemen om de verkeerssituatie in Bevegem  te verbeteren. De maatregelen zouden ook kaderen in een breder mobiliteitsplan, waarin ook de verkeersstromen in andere delen van Zottegem onder de loep genomen worden.

In die maatregelen zal rekening gehouden worden met de verschillende functies van de wijk ( woonfunctie, recreatiefunctie, parkeerfunctie, scholen en ziekenhuis), maar komt er ook een sterke nadruk op veiligheid van (vooral) de (zwakke) weggebruiker.

enameclassic

Tijdens een vergadering met  burgemeester Jenne De Potter en schepen van mobiliteit Peter Vansintjan kreeg een beperkte delegatie van de Bevegemse Buren  vorige maand inzage in een verkeersstudie die de politie over de wijk maakte. We onthouden uit de voorstelling onder meer de pieken voor het pendel-en woon-werkverkeer, de enorme drukte op de Sabina Van Beierenlaan ( bijna 14000 voertuigen in één week), het relatief lage aantal fietsers ( tussen de 30 en de 55 per uur in de Acacialaan) en het gelukkig ook geringe aantal verkeersongevallen op de wijk. Ook opmerkelijk waren de snelheidsmetingen, waaruit bleek dat de snelheidsbeperkingen op Bevegem doorgaans redelijk gerespecteerd worden, al zijn er wel een paar grove uitschieters. Zo is een bijvoorbeeld vastgesteld dat er een wagen tegen 101 kilometer per uur door de wijk raasde.

De politie lichtte ook een aantal mogelijke maatregelen toe om de doelstellingen van een mobiliteitsplan ( meer veiligheid in een fietsvriendelijkere omgeving) te bereiken. Die maatregelen zijn, onder andere : het afschaffen van het beurtelings parkeren, het invoeren van enkele rijrichtingen, het maximaal doen naleven van enkele snelheidsbeperkingen, enzovoort.

Het zou de bedoeling zijn om zo snel mogelijk een politiek akkoord over de maatregelen te vinden, zodat het verkeer er volgend jaar al in een proefopstelling volgens het nieuwe mobiliteitsplan georganiseerd kan worden.

Eerder dit jaar had dezelfde delegatie al een aantal opmerkingen van diverse buurtbewoners gebundeld en tijdens een vorige vergadering aan burger, schepen en politie voorgesteld. Vele van die opmerkingen zaten ook verwerkt in de verkeersstudie die de politie heeft gemaakt.

Wordt vervolgd