Geniet van de zomer

14 07 2021

De zomervakantie is gestart. De kinderen groot en klein hebben hun rapporten en resultaten gekregen. Ouders en grootouders krijgen het iets rustiger. De rode duivels hebben voor overvolle pleinen en terrassen gezorgd en wij genieten allemaal van een beetje meer vrijheid en nabijheid.

Kijk jij, na twee afgelastingen, ook reikhalzend uit naar een nieuwe nieuwjaarsdrink? Wees gerust: wij ook. Maar corona of geen corona: een buurtvereniging kan en wil zich niet veroorloven om stil te blijven zitten. Dus probeerden we ook in de voorbije maanden vanalles te realiseren, binnen het keurslijf dat de COVID-regels ons oplegden. We willen je de bloemlezing niet onthouden.

Wat was….

De poets van 3 april

Ook in 2021 lieten de Bevegemse Buren zich niet onbetuigd bij de grote zwerfvuilopruimactie POETS, georganiseerd door stad Zottegem. Het gespreksthema onder de ‘poetsers’: eigenlijk zouden we dit soort opruimactie het hele jaar moeten kunnen doen. Ben je het daarmee eens? Stuur dan als de bliksem een mailtje naar milieu@zottegem.be. Zij bezorgen je prompt een pakketje met afvalgrijpers, handschoenen en zwerfvuilzakken zodat je meteen aan de slag kan.

de vangst van 2021 : 54 mondmaskers en zoveel meer…

De Actie Straatvinken van 20 mei

Meer dan 4000 burgers in Vlaanderen hebben op 20 mei een uur lang geteld hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen door hun straat passeerden. Onder hen ook enkele Bevegemse buren. Dat gebeurde in het kader van een grootscheeps burgeronderzoek dat wil bekijken of, en in welke mate, het verkeer in Vlaanderen duurzamer wordt. De deelnemers worden ook bevraagd over de leefbaarheid van hun buurt. Op de resultaten is het nog even wachten tot het najaar, maar info over de vorige edities vind je op  www.straatvinken.be. We houden je zeker op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Het overleg met de burgemeester op 6 mei

Gemiddeld om de twee jaar plannen de Bevegemse Buren een overleg in met de verschillende politieke fracties in Zottegem. Omdat zo’n overleg moeilijk te organiseren was binnen de geldende coronaregels, hebben we in mei een tussentijds overleg met burgemeester Jenne De Potter gevraagd en gekregen. Het centrale thema van dat overleg? De leefbaarheid van Bevegem.

Bevegemse Buren pleit in elk politiek overleg consequent om proactief rekening te houden met leefbaarheidsindicatoren. We drukten de burgervader op het hart dat we als buurtvereniging het gevoel hebben dat veel discussie vermeden zou kunnen worden als het beleid bij bestuursbeslissingen over, bijvoorbeeld, vergunningen of (ver)bouwprojecten als het nieuwe sportsite. Dat soort projecten verdient dat je al bij de vergunningsaanvraag anticipeert op mogelijke problemen met geluid, licht, mobiliteit en parkeerdruk. Zo vermijd je overlast, en zorg je ook dat de buurt niet in de rol van klagers geduwd wordt, wat niet de bedoeling kan zijn.

We stelden, voorlopig helaas tevergeefs, voor dat het schepencollege zich in zou schrijven in het project Leefbare Buurt van De Vlaamse Bouwmeester, Fietsberaad Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur. De burgemeester bevestigde wel dat er werk gemaakt wordt van een mobiliteitsplan dat een blauwe zone in Bevegem installeert.

Het participatief overleg met Tennis en Padel Zottegem op 10 juni

In het zesmaandelijks overleg tussen de buurt en de Tennis en Padel club, gefaciliteerd door de stad, ging het vooral over leefbaarheid. Geluidsoverlast, sluitingsuren en foutparkeren,.. werden hier besproken en opgevolgd.

Wat bezig is…

We hoorden ook over enkele projecten die een impact op de leefbaarheid van de buurt zouden kunnen hebben.

Appartementen Acacialaan/Heilig Hartplein

Er zijn plannen/wordt gebouwd aan nieuwe appartementen in de Acacialaan en op het Heilig Harplein. Meer dan 500 Bevegemnaars uitten intussen ernstige bezorgdheden over het groene karakter van Bevegem dat verloren dreigt te gaan. Dat kan verkeersproblemen geven, menen ze, maar bijvoorbeeld ook een verstoring van de waterhuishouding. Uiterlijk op 19 augustus moet het schepencollege een beslissing nemen in een van de dossiers.

Lees hier een recent persbericht: https://www.hln.be/zottegem/aannemer-dient-weer-bouwvergunning-in-verappartementisering-bedreigt-bevegem-opnieuw~aa532ccd/

Oversteekplaats Godveerdegemstraat-Acacialaan

De werken voor een voetgangersoversteekplaats op de hoek van de Acacialaan en de Godveerdegemstraat zijn intussen afgerond. De oversteekplaats moet het kruispunt veiliger maken voor zwakke weggebruikers.

Heraanleg Welzijnstraat en Grotenbergestraat

Het stadsbestuur werkt aan nieuwe plannen voor de heraanleg van de Welzijnsstraat. Wanneer die klaar zijn, worden ze opnieuw voorgelegd aan de buurt. Het geduld van deze buren wordt dus nog even op de proef gesteld.

Extra bos en uitbreiding Finse piste

Het stadsbestuur plant 2 hectaren extra bos te voorzien bij het park van Breivelde. Er komt ook een 500 meter lange extra lus voor de al bestaande Finse piste aan de Bevegemse Vijvers. Een troef dus voor natuur- en sportbeleving in Bevegem.

Skatepark aan het OCMW : van skaters voor skaters

Het Zottegemse pop-up skatepark is een feit. Het kwam er op vraag van Zottegemse skaters die ruimte zochten om te skaten in afwachting van een nieuw skatepark. Via een goed uitgewerkt projectvoorstel werd gehoor gegeven aan hun behoefte. Een mooi voorbeeld van een participatieproject tussen jongeren en onze stad. Elke dag zien we hier tientallen jongeren fijne bewegingen oefenen. Voor de nieuwsgierigen : kom naar de parking van het OCMW en begin maar te trainen. Iedereen welkom tot eind augustus op het pop-up skatepark!

Wat komt…

Er beweegt heel wat in onze buurt. Bevegem krijgt nog meer onderwijs, recreatie en woongelegenheid. Dit kunnen heel mooie evoluties zijn, op voorwaarde dat er rekening gehouden wordt met indicatoren die de leefbaarheid beïnvloeden. De Bevegemse straten zullen nog heel wat auto’s moeten slikken. Het mobiliteits -en parkeervraagstuk blijft dus een grote bezorgdheid. We kijken hoopvol uit naar de beslissingen die het stadsbestuur van Zottegem zal nemen en vertrouwen erop dat ook zij de kaart van leefbaarheid zullen trekken! We kunnen er met z’n allen over waken om hier een positief en constructief verhaal van te maken.

Toch bezorgdheden? Laat ons samen kijken wat we eraan kunnen doen!

Intussen hopen we met jullie op betere tijden. In afwachting van, hopelijk, een volgende nieuwjaarsreceptie willen we graag een zomeractiviteit organiseren. Op het buurtnetwerk Hoplr lijkt er veel animo te zijn voor een garageverkoop. Wat dachten jullie van een wandeltocht langs de Bevegemse verkopers? Op het parcours van deze wandeling, voorzien we dan een traktatie van de Bevegemse buren. Tot op heden kunnen we echter nog niks beloven, maar onze aanvraag bij de stad is alvast ingediend. Zodra we toestemming hebben, communiceren we hierover. Hou alvast zondag 22 augustus vrij!

een sfeerbeeld van onze laatste zomeractiviteit in 2017

Fijne zomervakantie!