Positief overleg

29 11 2016

Als schepencollege en gemeenteraad in december volgen, wordt het verkeerscirculatieplan voor Bevegem in de komende weken definitief. Dat besloot schepen van mobiliteit Vansintjan vorige dinsdagavond aan het eind van een evaluatievergadering over dat plan.

Op de vergadering waren, naast vertegenwoordigers van de politiek en de Verkeersraad, ook de schooldirecties en de politie uitgenodigd. Buurtvereniging Bevegemse Buren schoof eveneens aan.

img_9178

Eerst werden alle bemerkingen overlopen die tijdens de voorbije maanden werden geformuleerd, soms rechtstreeks bij de Dienst Verkeervan Zottegem, soms in de mailbox van Bevegemse Buren. De verantwoordelijken beloofden een aantal opmerkingen nader te bekijken ( de leesbaarheid van de verkeersborden, bij voorbeeld, of het probleem van de bussen in de Welzijnstraat), maar de vergadering en de daarop volgende Verkeersraad oordeelde dat die aanpassingen perfect mogelijk waren binnen de krijtlijnen van het circulatieplan.

Belangrijk is te melden dat er nu wel sprake is van een visie voor circulatie op lange termijn en dat er verder gewerkt wordt aan andere problemen binnen onze wijk, binnen een masterplan circulatie voor groot Zottegem. Verder werd onze burgerparticipatie enorm geapprecieerd, waardoor wij als buren in de toekomst steeds zullen uitgenodigd worden om mee te helpen denken richting een veiligere en aangenamere omgeving.

Laatste opvallend punt dat we huiswaarts meenemen van het overleg is dat metingen hebben aangetoond dat er in de Sabina Van Beierenlaan opvallend minder auto’s werden geteld sinds de aanvang van de proefopstelling. Tevens houden de meeste automobilisten zich wel aan de snelheidsbeperkingen in de omliggende straten nl. Acacialaan, Ooststraat en Sabina Van Beierenlaan. Maar toekomstige metingen zullen zeker uitgevoerd worden, zowel naar belasting van de Bevegemse straten als naar snelheid van de voertuigen.

img_9184

Het stadsbestuur ontkent niet dat er nog veel werk aan de winkel is, maar met de fietsstraten is er al een spreekwoordelijke eerste steen in de rivier verlegd. Een volgende proefopstelling aan het begin van de Godveerdegemstraat staat op stapel, zodat ook dat verkeersinfarct als invalsweg van Zottegem in de toekomst veiliger is voor iedereen. Het stadsbestuur belooft ook om uitgebreider te communiceren over het circulatieplan, en over wat het precies inhoudt. Bevegemse Buren heeft alvast de beleidsmakers uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie op 15 januari 2017, zodat u al uw vragen over het circulatieplan rechtstreeks aan de beleidsmakers kunt richten.