XTC-dader fuif OLV College aangehouden

23 02 2012

Vandaag gelezen in de politiekrant over het onderzoek naar aanleiding van de problemen tijdens de Bounce-fuif die de laatstejaars van het OLV College Campus Centrum begin dit jaar organiseerden in de fuifzaal Bevegemse Vijvers:

Uit het gevoerde gerechtelijk onderzoek blijkt dat G.A. (°1982) uit Zottegem vloeibare XTC heeft geleverd aan 2 minderjarigen die hierdoor bewusteloos dienden te worden overgebracht naar het AZ Sint-Elizabeth te Zottegem. Betrokkene handelde via een minderjarige tussenpersoon. De minderjarige tussenpersoon werd op 3 februari 2012 voorgeleid voor de jeugdrechter te Oudenaarde en onder toezicht gesteld van de Sociale Dienst voor Gerechtelijke Jeugdbijstand. Betrokkene dient strenge voorwaarden na te leven waaronder een huisarrest en behandeling van zijn drugprobleem. G.A. werd vandaag onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter. G.A. zal vrijdag as. voor de raadkamer moeten verschijnen die zal oordelen over zijn verdere aanhouding. Omwille van het belang van het onderzoek kon deze informatie pas vandaag worden vrijgegeven.

Eetcafé Cocoon nieuwe sponsor

19 02 2012

Eetcafé Cocoon sponsort nu ook de Bevegemse Buren. Deze gezellige brasserie in het centrum van Zottegem heet alle Bevegemnaren van harte welkom.

Meer informatie en de contactgegevens vindt u op de sponsorpagina van de Cocoon.

Politie-inspecteurs zondag op Witse

17 02 2012

We ontvingen deze mededeling van de politie:

Politie-inspecteurs van de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem assisteren zondagavond commissaris Witse bij een moordonderzoek op een duivenmelker. De opmerkelijkste figuranten van de lokale politie zijn Gino De Durpel (interventiedienst) en Tom De Pelecyn (wijkwerking Zottegem). Deze acteerprestaties gebeurden buiten de werkuren. De opnames werden vorig jaar gemaakt bij een duivenmelker in Elene. Wie de inspecteurs zondag aan het werk wil zien, stemt om 21.20 uur af op Eén voor deze aflevering van Witse.

Tom De Pelecyn zit bij de wijkwerking en heeft onder andere de fuifzaal onder zijn verantwoordelijkheden. We hadden al verschillende keren contact met hem en zijn uiteraard benieuwd om hem ook als acteur aan het werk te zien bij Witse.

Meer informatie over Witse vindt u op de website van één.

Scholen adviseren om jongeren onder 16 jaar niet naar fuiven te sturen

15 02 2012

Recent verscheen in een omzendbrief van het OLV College een oproep aan de ouders. In die oproep adviseren de directies ouders om geen jongeren onder 16 jaar naar een schoolfuif te laten gaan. Daardoor krijgen ouders in ieder geval een referentiekader en voelen ze zich beter gewapend tegen het argument “de hele klas mag gaan en ik alleen niet, wat voor ouders zijn jullie !”.

Sluit u aan bij BIN Bevegem

14 02 2012

Elke inwoner van Bevegem kan zich vanaf nu aansluiten aan het officiële informatienetwerk van buurt en politie, BIN Bevegem. Het enige dat u daarvoor moet doen is:

  1. Het aansluitingsformulier printen
  2. Invullen en het vakje BIN aankruisen (het vakje BIN-Z is voor de winkeliers en zelfstandigen)
  3. Inscannen en mailen naar buurtwerking_zottegem@pz5429.be, of afgeven aan een buurtcontactpunt van de vereniging Bevegemse Buren

Vanaf dan krijgt u zelf ook direct de waarschuwingsberichten van de politie op uw telefoon of in uw mailbox. Als u weet wat er in onze wijk aan de hand is, weet u ook wanneer u extra aandachtig moet zijn. Als vele ogen samen waken over de veiligheid, kunnen we ons alweer wat veiliger voelen in Bevegem.

De algemene coördinator voor Zottegem Conny Rousseau verzorgt de dispatching van die waarschuwingsberichten en zal ervoor zorgen dat enkel de hoogdringende berichten dadelijk doorgestuurd worden – ongeveer eentje per maand, zou het huidige tempo zijn. De minder dringende volgen in de vooravond, wanneer u thuis bent en nog niet in bed ligt. Het merendeel van de berichten wordt via e-mail verzonden.

Meer informatie over de BIN-werking in Zottegem vindt u op de website van de politie.

Jammer voor de buren, maar wij hebben de opbrengsten van onze fuif nodig voor ons eigen nieuw gebouw

11 02 2012

“Als iemand een ruit ingooit in de buurt, dan vinden we dat heel jammer voor die mensen. We hebben elke cent nodig voor onze eigen bouwkas, dus ik denk niet dat we bereid zullen zijn om de schade te betalen die jongeren in de nasleep van onze fuif veroorzaken. Wij zijn verantwoordelijk voor wat er binnen gebeurt en kunnen niet elke jongere in de buurt controleren,” vertelt Nele De Sutter, organisator van de Valentine Night van Chiro Velzeke, ons deze namiddag in een telefonisch interview. Vanavond gaat hun fuif door in de fuifzaal Bevegemse Vijvers. We peilden naar haar medeleven met de omwonenden: “De fuifzaal is in Bevegem gebouwd en staat er nu. Het is heel jammer voor wie daar in de buurt last van heeft, maar daar kunnen wij niet aan doen. Wij zorgen er wel voor dat er binnen geen sterke drank verkocht wordt aan min-18-jarigen en de security moet er op toezien dat er geen +18-jarigen sterke drank doorgeven aan jongeren, maar meer kunnen wij niet doen. Buiten moet de politie toezicht houden.”

Slagerij Dierickx steunt wijkinitiatief

10 02 2012

Slager Dierickx en zijn vrouw Nancy uit de dr. Van Wymerschlaan steunen ons buurtinitiatief. Deze zaak treedt nu ook op als structurele sponsor van onze vereniging. Zij heten uiteraard alle Bevegemnaren van harte welkom bij hen in de zaak en wij wensen hen op onze beurt veel succes met de uitbouw van de buurtwinkel, waar we ook op zondagochtend nog snel terecht kunnen voor een stukje vlees.

Meer informatie vindt u op de sponsorpagina.

Nieuwe wijkagent voor Bevegem

9 02 2012

Meegedeeld door de politie:

Vanaf 01 januari 2012 is Thierry Du Tranoix de nieuwe wijkinspecteur voor Bevegem. Voordien maakte Thierry 22 jaar deel uit van de interventiedienst van de politiezone. Als Zottegemnaar en gezien zijn ervaring bij de interventiedienst beschikt hij over een zèèr goede terreinkennis, die hem nu van pas kan komen als wijkinspecteur.

Contact via wijkwerking_zottegem@pz5429.be

BIN Bevegem gaat van start

8 02 2012

vlnr Rony Peeterbroeck, Jan Lagast, Conny Rousseau

Vandaag maakten we de laatste afspraken met de politie om het BuurtInformatieNetwerk voor Bevegem — BIN Bevegem — op te starten. De voorzitter van de buurtvereniging Jan Lagast is nu tevens de coördinator van BIN Bevegem. Hij staat vanaf nu in rechtstreeks contact met de BIN-gemandateerde van de politie, inspecteur Rony Peeterbroeck, en met Conny Rousseau, de overkoepelende verantwoordelijke van de BIN-werking in de zone Zottegem, Herzele, Sint-Lievens-Houtem.

Bedoeling van een BIN is buren te informeren over veiligheid. Daarbij kan het af en toe gaan om dringende verwittigingen als bijvoorbeeld een inbreker op de vlucht is geslagen richting Bevegem. Dat zijn dan zogenaamde rode berichten. Die worden via de telefoon verspreid onder alle buurtbewoners die zich vooraf hebben aangesloten bij de BIN Bevegem. Het kan ook gaan om waarschuwingen om de aandacht te verscherpen, bv als er op korte tijd na elkaar in een aantal woningen in de buurt werd ingebroken. Dat zijn de groene berichten en die worden ofwel via e-mail, ofwel telefonisch in de vooravond telefonisch uitgestuurd. Tot slot organiseert de BIN-werking van de politiezone ook een jaarlijkse informatievergadering waar alle aangesloten buren informatie krijgen, bv. over inbraakbeveiliging.

Woont u in Bevegem en wilt u ook gewaarschuwd worden? Print dan uw aansluitingsformulier af, vul het in, scan het ingevulde formulier in en stuur het naar wijkwerking@pz5429.be, of geef het af bij een van onze buurtcontactpunten. Vanaf dan krijgt u af en toe een telefonische oproep of een e-mail met waarschuwingen over de veiligheid van Bevegem.

Vanavond nauwelijks sterke drank in Chiro-jeugdfuif

4 02 2012

Vanavond gaat in de fuifzaal Bevegemse Vijvers een jeugdfuif van de Chiro Sint-Andries Strijpen door. Voor hen is het duidelijk bang afwachten na wat er vorige week in de fuifzaal gebeurd is. Organisator Debra Van den Bossche: “We vrezen dat veel jongeren niet zullen komen of niet zullen mogen van hun ouders. In ieder geval is er meer politiecontrole voorzien dan anders en de politie kent de typische boelzoekers. We hopen dan ook dat we die amokmakers vanavond niet op bezoek gaan krijgen. Ook is het zo dat de fuiven van jeugdbewegingen doorgaans een ander publiek aantrekken dan schoolfuiven. Vijf jaar geleden hadden ze in die schoolfuif ook reeds problemen, waardoor die toen een tijdje verboden werd. Dat zegt al genoeg.”

Op de vraag hoe ze met min-zestienjarigen zullen omgaan vanavond, gaf Debra aan dat er bandjes zijn die de leeftijdsgroepen verdelen in min 16, tussen 16 en 18 en plus 18. “Wie jonger is dan 18 kan geen sterke drank krijgen en wie jonger is dan 16 ook geen bier. Ik vind het trouwens niet verantwoord dat er op jongerenfuiven sterke drank wordt geschonken. Vandaar dat we nauwelijks sterke drank hebben voorzien. Enkel troela, een cocktail met passievrucht en fruitsap en die gaan we niet te sterk maken. Er is sprake van om in de toekomst in het geheel geen sterke drank toe te laten en ik vind dat zeer goed.” Volgens haar groepsleider kunnen jeugdbewegingen de toegang niet weigeren aan jongeren onder de 16 jaar,  maar Debra wil wel toezien dat de deelnemers niet al te jong zijn.