Rock Zottegem: extra maatregelen hadden positief effect

26 07 2010

Na afloop van Rock Zottegem lanceerden we een rondvraag bij een honderdtal buren over het effect op Bevegem van de inspanningen die organisatoren en politie deden in het kader van de veiligheid, de verkeersdrukte en de parkeerdruk tijdens het festival.

We stelden drie vragen en kregen daarop veel positieve reacties:

  1. Meer politie ter hoogte van het voetbalstadion als ontradend effect voor festivalgangers die met slechte bedoelingen huiswaarts zouden keren. Was dit goed voor de veiligheid, ook in uw straat? 83% antwoordde “ja”, 17% antwoordde “geen idee”, 0% antwoordde “nee”
  2. Stewards om auto’s naar de parkings aan de rand van Bevegem te leiden. Heeft dit ook in uw straat de verkeersdrukte geluwd tegenover vorig jaar? 67% antwoordde “ja”, 25% antwoordde “geen idee”, 8% antwoordde “nee”
  3. Parkeerverbod op verschillende straathoeken van Bevegem om de doorgang te verzekeren voor eventuele hulpdiensten. Was er daardoor minder parkeerdruk in de wijk? 75% antwoordde “ja”, 25% antwoordde “geen idee”, 0% antwoordde “nee”

Uit deze resultaten mogen we dus concluderen dat de genomen maatregelen inderdaad een positief effect gehad hebben op de veiligheid, verkeersdrukte en parkeerdruk in onze wijk. We danken de organisatoren en de politie voor de moeite die ze voor ons deden en hopen volgend jaar weer constructief te kunnen samenwerken.

We kregen tot slot ook nog enkele nuttige opmerkingen en suggesties van onze buren:

  • Door de genomen maatregelen werd duidelijk gemaakt dat wildparkeren niet werd getolereerd.
  • Het was als inwoner van Bevegem soms heel moeilijk om met de auto toegelaten te worden door de  verkeersbegeleiders. Daarom zou het misschien nuttig zijn om een vorm van bewonerskaart te geven aan de inwoners van Bevegem.
  • Communicatie over welke straten afgesloten zullen zijn zou best vooraf ook op het strooibriefje naar de buren moeten staan.
  • Doordat de camping nu verder weg lag van de huizen aan de Sabina Van Beierenlaan en het terrein een eigen toegangsweg had,  was er veel minder hinder voor de inwoners van die straat.
  • Pluim voor de mensen die het afval opgeruimd hebben.
  • Het terrein van de nieuwe Finse piste was niet afgesloten. Veel kampeerders gebruikten dit terrein als korte doorsteek naar de camping waardoor er toch wel schade aan het nieuw gezaaide gras zal zijn.
Oproep medewerkers geschiedkundige groep Bevegemse Buren

20 07 2010

Sinds kort zijn we gestart met een werkgroep “Historisch Bevegem” die de geschiedenis van Bevegem zo volledig mogelijk in kaart wil brengen. BuurtContactPunt Luc De Both leidt die groep. Wie wil meewerken kan contact opnemen via lucdeboth@telenet.be of op het nummer 0476/21 79 60. Als voorproefje plaatste Luc een historische kaart van Bevegem uit 1945 op de website. Die geeft de historische grenzen van Bevegem weer. Klik op foto links om de volledige kaart te bekijken.

Rock Zottegem vermindert druk op Bevegem

7 07 2010

Enkele maanden geleden werd een delegatie van de Buurtvereniging Bevegemse Buren uitgenodigd op een vergadering met de organisatoren van Rock Zottegem en de veiligheidsdiensten. Tijdens die vergadering konden we enkele suggesties doen om de parkeerdruk te verlagen en de veiligheid te verhogen. Onze suggesties vielen niet in dovemansoren en vorige week werden we door de organisatoren op de hoogte gebracht van de maatregelen om de overlast voor de wijk te beperken. Op een aantal invalswegen rond Bevegem zullen verkeersbegeleiders de auto’s afleiden naar parkeermogelijkheden buiten Bevegem en de politie zal, samen met de organisatie, trachten om ter hoogte van het pleintje aan de Linde de festivalgangers rustig huiswaarts te laten keren. Wij willen de organisatie alvast danken om rekening te houden met onze suggesties en de politie voor hun medewerking. We hopen in ieder geval dat het een geslaagd festival mag worden, zowel voor organisatie, bezoekers en buurtbewoners.

Lees hier de brief van de organisatoren aan de Bevegemse Buren.