Garageverkoop en circus met herfstweer

13 10 2022

Onze tweede garageverkoop had een 50 tal enthousiaste verkopers, maar de weergoden waren ons niet goed gezind. Gelukkig mochten we in extremis naast de speelplaats ook een leslokalengebouw van het OLVC in de Ooststraat gebruiken, waardoor ook daar verkopers hun koopwaar konden aanbieden en we warm en droog konden genieten van een hapje en een drankje.

omdat beelden zoveel meer zeggen dan woorden

Ondanks het rotweer zagen we vooral veel blije kindergezichten, was de verkoop bij een aantal standjes soms zeer goed ( een deel door de rondrijdende opkopers) maar bij anderen te verwaarlozen en verwarmde de circusvoorstelling jonge en iets oudere hartjes. Onze bedoeling is vooral buren bij elkaar brengen en gesprekken tussen buren te faciliteren om elkaar beter te leren kennen. En daar zijn we zeker in geslaagd. Ikzelf ben heel blij met het bureautje van Steven en Sofie, het kinderboekje met flapjes en andere aankopen.

Ook de lekkere zelfgebakken taarten van buren en de warme koffie in het muzieklokaal met ballonnen zijn fijne herinneringen aan deze namiddag. Voor de afwezigen zijn bovenstaande beelden een mooie compilatie.

Volgend jaar zijn we zeker terug van de partij, maar zullen we beter voorbereid zijn op elk weertype.

Buurtdrankje, garageverkoop en circus op 17 september

3 09 2022

Na een geslaagde eerste editie vorige zomer zal onze tweede editie doorgaan op zaterdag 17 september. Tijdens de garageverkoop tussen 11 en 16u krijg je een unieke kans om iets te koop of te geef aan te bieden in je voortuin, garage of in het OLV College in de Ooststraat. Schrijf je gratis in via bevegemseburen@gmail.be en dan nemen je adres mee in ons plannetje met deelnemende garageverkopers in Bevegem.

editie 2021 : een deelnemend verkoopspunt

Je kan een bezoekje brengen aan de garageverkoop door je wandeling te starten aan het OLVC campus Bevegem in de Ooststraat 44. Daar krijg je een plannetje met de deelnemende verkopers.

de truc met de naalden : wie durft zaterdag ook?

We sluiten om 16u af met een kleinschalige circusact voor de kinderen op de speelplaats van het OLVC, waar we vorig jaar naast het circus ook genoten hebben van de guitige kinderblikken vol verwondering.

Naast het circus zal er ook een drankje en een hapje kunnen genuttigd worden, die de gezellige burenbabbels zullen larderen. Vorig jaar was het weer een kleine stoorzender, maar de grote overdekte speelplaats van het OLVC countert alle regenbuien.

We hebben echter mooi weer gevraagd. Iedereen welkom!

Zottegemnaren uiten bezorgdheden omtrent Bowling Stones via 450 bezwaarschriften

3 09 2022

Een 450-tal bewoners dienden hun bezwaren in tegen de plannen voor de vernieuwing van de stadionsite. De rode draad in de bezwaren is dat niemand zich kant tegen de vernieuwing van de sportsite. Er is wel veel ongerustheid omtrent impact van een té groots opgevatte Bowling Stones op leefbaarheid, mobiliteit, parkeeroverlast en wateroverlast in Bevegem. In de plannen moet immers groen en bos wijken voor de komst van 20 bowlingbanen, een restaurant, grill en een groot buitenterras. Daarnaast wordt ook een duizend vierkante meter speelhal gepland voor de doelgroep 13 tot 35-jarigen waarvan de concrete invulling tot op heden zelfs aan de stad onbekend is met openingsuren tot 2u ‘s nachts. Daarnaast worden er wekelijks zo’n 3000 bezoekers verwacht in een Bevegem dat nu al kreunt onder zowel bestemmings -als doorgaand verkeer.

Afgifte van 450 bezwaarschriften op de dienst ruimtelijke ordening

Op vrijdag 24 juni liep het openbaar onderzoek naar de vernieuwing van de stadionsite af.

Op vraag van de bewoners kwam een delegatie van buurtvereniging Bevegemse Buren en de fietsersbond hen ondersteunen bij de neerlegging.  Ook TV Oost was aanwezig.

https://www.tvoost.be/nieuws/bevegemse-buren-en-fietsersbond-zottegem-gekant-tegen-bouwplannen-aan-stadionsite-140378?fbclid=IwAR0UKyv6q5NgEprKo3qjmiUPBYOVqKSQRkIU8knb-eB8nPu0yvwrZ4a7xng

Bevegemse Buren zal zich blijven inspannen om te zorgen dat de stem van de buurt in de debatten gehoord wordt. Ondertussen is de constructieve dialoog met zowel meerderheid als oppositie achter de rug en hopen we na het politiek verlof meer nieuws te mogen ontvangen.

Buurtbewoners Bevegem bezorgd over leefbaarheid

17 06 2022

De wijk Bevegem in Zottegem is een actieve wijk met heel wat scholen en een groot recreatiegebied. De bouwplannen voor de verdubbeling van de scholencampus Bevegem, de heraanleg van de stadionsite en verschillende bouwplannen voor appartementen brengen uitdagingen en bezorgdheden naar boven. De bewoners vinden dat de verschillende projecten onvoldoende op elkaar zijn afgestemd en dat de kern van de zaak – mobiliteit en de openbare ruimte – te weinig besproken wordt. Een 40-tal buren kwamen donderdag 19 mei inderhaast samen om hun bezorgdheden op tafel te leggen in het ‘praatcafé’.

Een buurt vol verandering

De buurt vindt het positief dat de stadionsite aangepakt wordt, wat het sportieve verenigingsleven van Zottegem ten goede zal komen. Bevegem is of wordt binnenkort de uitvalsbasis voor atletiek, rugby, baseball, skaten, turnen, bowling, tennis & padel. Toch zijn er heel wat vragen rond de komst van een bowling van 20 banen met bijhorende speelhal van 1 000 m², restaurant en buitenterras. Ook over 6 kine- en dokterskabinetten op recreatiegrond worden heel wat vragen gesteld. Dat er na al die tijd nog altijd geen duidelijkheid is over cruciale zaken zoals openingstijden en een concrete invulling van de speelhal is op zijn minst merkwaardig te noemen. Ook over het gehanteerde parkeerbeleid worden veel bedenkingen gemaakt. Het stadionproject is de fase van het overleg intussen ontgroeid, want de bouwaanvraag (het ‘geel papier’) hangt uit. Dat betekent dat ongeruste Bevegemnaren die dat willen, nog tot en met 26 juni individuele bezwaren kunnen indienen. Ze kunnen daarvoor het dossier inkijken bij de stadsdiensten.

Ook de uitbreiding van het OLVC, waar de scholencampus Bevegem van 800 naar 1100 leerlingen gaat, zorgt voor uitdagingen qua mobiliteit en leefbaarheid. Deze verhuis toestaan zonder milderende maatregelen, zou een regelrechte ramp zijn. Schoolomgevingen veilig maken is een topprioriteit van de Vlaamse regering. De buurt is daarom van mening dat er grondig moet nagedacht worden over de inrichting van de openbare ruimte. Gelukkig vinden ze daarin een partner in het OLVC dat op eigen houtje een mobiliteitsstudie liet uitvoeren en de buurtvereniging als gesprekspartner gevonden heeft. De Bevegemse Buren zullen in samenwerking met het OLVC en de andere scholen voorstellen doen om de mobiliteit in Bevegem onder controle te houden. Het zou een optie kunnen zijn om tijdelijke proefopstellingen, met extra aandacht voor de bewoners en actieve weggebruiker, voor te stellen om de verkeersstromen te optimaliseren.

De buurtvereniging dringt verder aan op het versneld tot stand komen van het mobiliteitsplan voor Bevegem. Het combineren van zone 30 en blauwe zone met een duidelijk circulatie- en mobiliteitsplan zou de evolutie naar een verkeersveilige- en autoluwe woonwijk kunnen bevorderen.

Veel bewoners toonden zich zeer bezorgd over de vele appartementen die kunnen bijgebouwd worden, bijvoorbeeld in de Acacialaan, op de Doornweg, Sabina van Beierenlaan en het Heilig Hartplein. De oplossing voor het probleem van grote mastodonten in de woonwijk ligt bij het finaliseren van het Woonomgevingsplan (WOP) door het stadsbestuur. Dit heeft een afdwingbaar karakter zodat bouwpromotoren geen vrijgeleide meer kunnen krijgen voor nieuwe bouwprojecten.

Oplossen door constructief samen te werken

Dit zijn uitdagingen die op heel korte termijn op ons afkomen. Wij verwachten daarom ook op korte termijn concrete acties van het stadsbestuur. Wij zullen, zoals altijd, concreet en positief met hen in dialoog gaan, maar daarbij is een kritische opmerking op zijn plaats: “Wij willen niet meer voor voldongen feiten gezet worden, zoals we in het recente verleden hebben meegemaakt. Al te vaak wordt er gezwaaid met het toverwoord ‘participatie’, terwijl wij ondervinden dat alles al is beslist.”

Op dit praatcafé heeft de buurtvereniging Bevegemse Buren de stem van de buurt gehoord en nadien zijn er gesprekken geweest met zowel burgemeester als oppositie. Tijdens deze gesprekken kwamen de onderwerpen van leefbaarheid, mobiliteit, parkeerdruk en gebrek aan informatie aan bod.

Nieuwe belangrijke informatie

Na deze gesprekken en na grondige studie van de documenten bij de omgevingsvergunning hebben we heel wat nieuwe zorgwekkende elementen ontdekt over het sportstadion die voorheen nooit gecommuniceerd werden in de pers of tijdens de infosessie zoals :  

  • In tijden van ontharding en vergroening, laat de Stad 7 500 m² groen verdwijnen, voor beton en autoparkeerplaatsen.
  • Een deel van het Hemelrijkbos (500 m²) zal worden omgekapt voor de realisatie van het nieuwe bowlinggebouw.
  • De waterhuishouding zal verstoord worden door het oppompen van 5 000 m³ grondwater. Hierbij is er een risico op schade aan omliggende gebouwen en constructies binnen een straal van 170m en zal het achterliggende Hemelrijkbos (of wat er nog van overblijft na de ontginning) helemaal uitdrogen. Het opgepompte grondwater zal men allicht laten wegvloeien via de riolering.
  • Bowling Stones, de West Vlaamse organisatie achter het bowling project verwacht / hoopt op weekbasis 2 750 bezoekers aan te trekken: een aanslag op de verkeersleefbaarheid in de omliggende straten. Bovendien wordt er ruim onvoldoende parkeermogelijkheid voorzien, waardoor omliggende straten zullen kreunen onder de parkeerdruk. Bowling Stones ambieert ook ruime openingsuren en dit 7/7. Het sluitingsuur van de bowling en speelhal is volgens de mobiliteitstoets vastgelegd op 2u ’s nachts, wat onaanvaardbaar is voor een woonwijk. Nergens in Vlaanderen worden zo’n ruime openingsuren toegelaten.
  • Naast een bowling met 20 banen, plant Bowling Stones ook nog een bar en restaurant, een ruim buitenterras en een speelhal van 1 000 m² neer. Hierbij heeft het stadsbestuur nog geen idee van de concrete invulling van de speelhal: dit wordt beslist door de privé partner, afhankelijk van de hypes op dat moment. Het is onaanvaardbaar voor de buurtvereniging dat de invulling van deze meer dan 1000m² in deze fase nog niet gekend is. De grootse ambities van Bowling Stones passen volgens ons niet op de locatie van een woonwijk.
  • Er worden stedenbouwkundige afwijkingen aangevraagd voor de bowling … waarbij het gebouw 30% dichter dan toegelaten tegen de perceelsgrens van de woonwijk Heilige Borre zal worden neergeplant. Er is een toeleveringsweg voor vrachtwagens voorzien tussen de woonwijk en de té dicht gebouwde bowling. Als gevolg hiervan, zullen de inwoners van de Heilige Borre op dagelijkse basis te kampen hebben met geluidsoverlast vanwege de manoeuvrerende vrachtwagens in hun achtertuin. Ook zal er een hoogspanningscabine te dicht bij de perceelsgrens met Heilige Borre neergezet worden. Op andere plaatsen in Zottegem wordt dergelijke hoogspanningscabine verboden. In Bevegem is dit blijkbaar geen probleem. We zijn als buurtvereniging bezorgd over de woon- en leefkwaliteit van deze buren.
  • Tijdens de infosessie van het stadsbestuur op 6 mei werd er gesproken van een stijging van 2 tot 6% stijging van het verkeer in de omliggende straten. Dit lijkt weinig als we weten dat de bowling 2750 bezoekers per week verwacht. Een grondige analyse van de bijgevoegde mobiliteitsstudie

Op dit moment loopt er een omgevingsvergunning. Daar kan iedereen zijn bezorgdheden laten horen aan het stadsbestuur en dit t.e.m. donderdag 23 juni. We krijgen momenteel veel vragen van buren die overwegen om bezwaarschriften in te dienen. Wie kunnen die altijd voorleggen aan mensen met een juridische achtergrond. Dus mail gerust naar info@bevegemseburen.be

Poets op 2 april

27 05 2022

Op die zaterdag was het fris, maar droog weer. Ideaal wandelweer dus voor de Bevegemse Buren om deel te nemen aan de Lenteschoonmaak van Stad Zottegem. 

Opruimen gaat beter als je het samen doet!

Wij verzamelden traditiegetrouw om 9u30 aan het Heilig Hartplein, waar alle materiaal om aan de slag te gaan werd overhandigd : handschoenen, vuilniszakken en prikkers. Voor de kinderen werden speciale kinderprikkers voorzien. Nadien werden in groepjes enkele straten opgeruimd. Via een app We Plog werd de organisatie met andere poetsers goed gecoördineerd.  

Het afval werd verzameld aan het kruispunt Kastanjelaan – Acacialaan, waar onze banner ‘Bevegemse buren’ zeer zichtbaar werd opgehangen. De Stadsdiensten kwamen het afval in de namiddag al ophalen, zodat de stad Zottegem er proper bij lag voor de Ronde van Vlaanderen. 

Op bovenstaande foto kan je onze buit bewonderen : naast autobanden, een broodrooster, veel blikjes en ander zwerfvuil waren de mondmaskers veel minder aanwezig. We hopen dat ze in 2023 volledig uit het straatbeeld verdwenen zijn.

Eveneens traditiegetrouw hebben we de poets afgerond rond de middag, waar de deelnemers werden getrakteerd op een lekkere kom soep, gesponsord door Kruidenierszaak Dirkske en gemaakt door onze “doet het al” Hendrik.  

Opnieuw geen nieuwjaarsreceptie in 2022

3 01 2022

De buurtvereniging Bevegemse Buren probeert de lijm te zijn tussen de buren van alle leeftijden en dat kunnen we voor een deel door buren samen te brengen op een nieuwjaarsreceptie, een poets en in 2021 voor het eerst met een garageverkoop.
Een nieuw jaar doet ons dromen van samen het glas heffen met buren van alle leeftijden, van de jongste buurtjes die knutselen en van de fijne burenbabbels.

We hebben echter even de kat uit de boom gekeken als buurtvereniging, maar het zal niemand verbazen dat we onze hoogmis op 30 januari opnieuw aan ons moeten laten voorbijgaan. Momenteel geen bubbels in ons glas en fijne burenbabbels die zondag, maar de vrijwilligers van de buurtvereniging zijn al aan het broeden op een alternatief.

We zijn klaar met 2021. We hopen jullie snel terug te zien in 2022 en wensen jullie veel warmte en verwondering. We blijven genieten van de kleine dingen rondom ons. Elke ontmoeting, elk bezoekje en elke wandeling in onze (Bevegemse) straten zullen we omarmen als een geschenk en er met volle teugen van genieten. Tot binnenkort!

Hulp voor onze Zuiderburen

3 01 2022

In de vroege ochtend van donderdag 15 juli was klimaatverandering niet langer iets wat alleen heel ver weg kon gebeuren. De beelden van smeltende poolkappen en bosbranden overal op aarde staan op ons netvlies. Maar die dag was het hier, aan de Vesder. In het stromingsgebied van deze rivier is het leven van voor die periode compleet weggevaagd. We hebben allemaal de afschuwelijke beelden gezien, maar eveneens de beelden van de vele vrijwilligers en de golf van solidariteit.

de volle camionette

Op woensdag 15 september zijn een aantal Bevegemse Buren met camionette en aanhangwagen een eerste keer met hulpgoederen en helpende handen naar de getroffen regio vertrokken. Via een Whatts App groepje van vrijwilligers hebben we zo heel gericht noodhulp kunnen bieden, waarbij er toen dozen vol droge voeding, poetsmateriaal, verwarmingstoestellen en schoolgerief werden gedoneerd in Aywaille, Jemeppe en Awans. Dit alles werd met open armen ontvangen, maar de noodkreet om voornamelijk eten was schrijnend.

De situatie daar heeft ons zodanig geraakt, dat we besloten hebben om deze lokale steun structureel te blijven aanbieden. Zo rijden we bijna elke 14 dagen met een auto vol met voornamelijk droge voeding, poetsgerief en verzorgingsproducten naar de getroffen regio. De straten en rivierbeddingen liggen ondertussen al maanden vol met afval en de penetrante geur van vocht ( en momenteel koude) in de huizen zal nog een tijdje blijven hangen. Maar met onze kleine bijdrage kunnen onze Waalse buren lekker koken en de koude trotseren.

het donatiecentrum in Jemeppe

We blijven dus goederen (droge voeding, verzorgingsproducten, poetsgerief, honden -en katteneten maar ook verwarmingstoestellen) verzamelen en dankzij de lokale handelaars apotheek Van Holder, groepspraktijk Laaif en buurtwinkel Dirkske hoeven jullie daar niet ver voor te lopen. Door spontane donaties hebben we ook al 1000€ kunnen storten aan het donatiecentrum van Jemeppe, maar indien je graag naast goederen ook een centje wil bijdragen mag je dat altijd doen op het rekeningnummer van de buurtvereniging BE66 9734 1497 6643 met vermelding steun Wallonië.

Een fijne zomeractiviteit op 22 augustus

22 09 2021

Op 22 augustus heeft de eerste zomeractiviteit van de buurtvereniging sinds lang plaatsgevonden. Dankzij betere coronacijfers kon deze organisatie dan toch doorgaan. Ondanks het mindere weer, de drukke agenda van iedereen en een te korte voorbereidingstijd hebben een 20 tal buren vanalles te koop aangeboden en kwamen de gegadigde kopers van alle leeftijden heel snel tevoorschijn bij een straaltje zon. De verkooppunten situeerden zich in het hart van Bevegem rond de kerk, nl. de Acacialaan, de Jules Lootenslaan, de Sportstraat, de Welzijnsstraat, de Godveerdegemstraat en de Dr Van Wymerschlaan.

een verkooppunt in de Acacialaan

Dankzij de directie van St Barbaracollege afdeling Heilig Hartplein kon de overdekte speelplaats van de school gebruikt worden als verkoopplaats, verzamelpunt, vertrekpunt voor de wandeling én als droge plek voor ons Bevegems circus Melenzias van Peter en Nele.

Om 14u vertrokken een 20tal buren voor een historische wandeling in Bevegem, waar de kruisbestuiving tussen oude en nieuwere weetjes en de lichaamsbeweging verrijkend was voor lichaam en geest.

de wandeling met een stop in de Dr Van Wymerschlaan

Vanaf 15u30 was het verzamelen geblazen op de school voor wat een zeer geslaagde afsluiter was van een mooie Bevegemse Burenactiviteit : circus Melenzias. Een vijftigtal kinderen van 2 tot 77 jaar genoten met volle teugen van Nele, Peter en hun begeleidende dieren.

Buren jong en iets ouder samenbrengen is onze core business en daar zijn we zeker in geslaagd. De lachende gezichten en de verwondering van de kinderen bij de circusacts blijven gegrift in ons geheugen.

een sfeerbeeld

Noteer alvast de tweede editie op 21 augustus 2022, waarbij we nu al weten dat meer buren hun winkeltje gaan openstellen, de circusact opnieuw present zal zijn, de kinderziektes van een eerste organisatie zullen gecounterd worden en onze ondersteunende handelaars ( Bakkerij Seghers, apotheek Van Holder en buurtwinkel Dirkske) zullen blijven ondersteunen.

Zomeractiviteit op 22 augustus : garageverkoop en wandeling

12 08 2021


In de vorige Bevegemse Courant hebben we jullie zondag 22 augustus laten vrijhouden, want we hebben elkaar gemist de laatste maanden. Deze week hebben we het fiat gekregen van het stadsbestuur om alsnog een zomeractiviteit te organiseren die buiten doorgaat en dus coronaproof is. We hebben alvast de zon besteld.
Op het buurtnetwerk Hoplr was er de laatste tijd veel animo voor een garageverkoop. Als buurtvereniging leek ons dit een fijn initiatief, waarbij we vertrekkend aan het speelpleintje aan de kerk van Bevegem  de buren kunnen laten wandelen langs de verschillende ingeschreven buren (en hun huis of garage) die graag iets te koop of te geef aanbieden. Een plannetje zal aangereikt worden tussen 10u30 en 16u, zodat je op eigen tempo en uur kan genieten van wat aangeboden wordt. Na je wandeling kunnen we jullie een drankje aanbieden en fijne burenbabbels. Een soort nieuwjaarsdrink in augustus lijkt het wel.

The place to be op 22 augustus tussen 10u30 en 16u


Wil je echter graag ook meer weten over de buurt waar je woont en wil je dat combineren met een wandeling, dan bieden we om 11u en 14u een geleide wandeling aan in en rond Bevegem. Deze wandeling zal eveneens passeren langs de deelnemende garages. Maar daarenboven laten we je kennismaken met de grenzen van Bevegem, met begrippen als oud en nieuw Zottegem, de “Ronselaer” , de ramp en zoveel meer. Met andere woorden herbeleef je Bevegem van vroeger en nu. Nadien zal je anders kijken naar onze woonwijk.

Verwacht je aan een wandeling aan slentertempo van maximum 1u30, waar buggy’s, rolstoelen en iedereen tussen 0 en 99jr welkom is. Terug aan de kerk is er een verrassing voor de kinderen, een fijn speeltuintje en een drankje voor (groot)ouders.

Schrijf je in door een mailtje te sturen naar info@bevegemseburen.be voor de garageverkoop en de wandeling. Dat maakt de organisatie gemakkelijker, afgestemd op het aantal deelnemers en dan kunnen we voldoende drank en kinderverrassingen aanvoeren.

Geniet van de zomer

14 07 2021

De zomervakantie is gestart. De kinderen groot en klein hebben hun rapporten en resultaten gekregen. Ouders en grootouders krijgen het iets rustiger. De rode duivels hebben voor overvolle pleinen en terrassen gezorgd en wij genieten allemaal van een beetje meer vrijheid en nabijheid.

Kijk jij, na twee afgelastingen, ook reikhalzend uit naar een nieuwe nieuwjaarsdrink? Wees gerust: wij ook. Maar corona of geen corona: een buurtvereniging kan en wil zich niet veroorloven om stil te blijven zitten. Dus probeerden we ook in de voorbije maanden vanalles te realiseren, binnen het keurslijf dat de COVID-regels ons oplegden. We willen je de bloemlezing niet onthouden.

Wat was….

De poets van 3 april

Ook in 2021 lieten de Bevegemse Buren zich niet onbetuigd bij de grote zwerfvuilopruimactie POETS, georganiseerd door stad Zottegem. Het gespreksthema onder de ‘poetsers’: eigenlijk zouden we dit soort opruimactie het hele jaar moeten kunnen doen. Ben je het daarmee eens? Stuur dan als de bliksem een mailtje naar milieu@zottegem.be. Zij bezorgen je prompt een pakketje met afvalgrijpers, handschoenen en zwerfvuilzakken zodat je meteen aan de slag kan.

de vangst van 2021 : 54 mondmaskers en zoveel meer…

De Actie Straatvinken van 20 mei

Meer dan 4000 burgers in Vlaanderen hebben op 20 mei een uur lang geteld hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen door hun straat passeerden. Onder hen ook enkele Bevegemse buren. Dat gebeurde in het kader van een grootscheeps burgeronderzoek dat wil bekijken of, en in welke mate, het verkeer in Vlaanderen duurzamer wordt. De deelnemers worden ook bevraagd over de leefbaarheid van hun buurt. Op de resultaten is het nog even wachten tot het najaar, maar info over de vorige edities vind je op  www.straatvinken.be. We houden je zeker op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Het overleg met de burgemeester op 6 mei

Gemiddeld om de twee jaar plannen de Bevegemse Buren een overleg in met de verschillende politieke fracties in Zottegem. Omdat zo’n overleg moeilijk te organiseren was binnen de geldende coronaregels, hebben we in mei een tussentijds overleg met burgemeester Jenne De Potter gevraagd en gekregen. Het centrale thema van dat overleg? De leefbaarheid van Bevegem.

Bevegemse Buren pleit in elk politiek overleg consequent om proactief rekening te houden met leefbaarheidsindicatoren. We drukten de burgervader op het hart dat we als buurtvereniging het gevoel hebben dat veel discussie vermeden zou kunnen worden als het beleid bij bestuursbeslissingen over, bijvoorbeeld, vergunningen of (ver)bouwprojecten als het nieuwe sportsite. Dat soort projecten verdient dat je al bij de vergunningsaanvraag anticipeert op mogelijke problemen met geluid, licht, mobiliteit en parkeerdruk. Zo vermijd je overlast, en zorg je ook dat de buurt niet in de rol van klagers geduwd wordt, wat niet de bedoeling kan zijn.

We stelden, voorlopig helaas tevergeefs, voor dat het schepencollege zich in zou schrijven in het project Leefbare Buurt van De Vlaamse Bouwmeester, Fietsberaad Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur. De burgemeester bevestigde wel dat er werk gemaakt wordt van een mobiliteitsplan dat een blauwe zone in Bevegem installeert.

Het participatief overleg met Tennis en Padel Zottegem op 10 juni

In het zesmaandelijks overleg tussen de buurt en de Tennis en Padel club, gefaciliteerd door de stad, ging het vooral over leefbaarheid. Geluidsoverlast, sluitingsuren en foutparkeren,.. werden hier besproken en opgevolgd.

Wat bezig is…

We hoorden ook over enkele projecten die een impact op de leefbaarheid van de buurt zouden kunnen hebben.

Appartementen Acacialaan/Heilig Hartplein

Er zijn plannen/wordt gebouwd aan nieuwe appartementen in de Acacialaan en op het Heilig Harplein. Meer dan 500 Bevegemnaars uitten intussen ernstige bezorgdheden over het groene karakter van Bevegem dat verloren dreigt te gaan. Dat kan verkeersproblemen geven, menen ze, maar bijvoorbeeld ook een verstoring van de waterhuishouding. Uiterlijk op 19 augustus moet het schepencollege een beslissing nemen in een van de dossiers.

Lees hier een recent persbericht: https://www.hln.be/zottegem/aannemer-dient-weer-bouwvergunning-in-verappartementisering-bedreigt-bevegem-opnieuw~aa532ccd/

Oversteekplaats Godveerdegemstraat-Acacialaan

De werken voor een voetgangersoversteekplaats op de hoek van de Acacialaan en de Godveerdegemstraat zijn intussen afgerond. De oversteekplaats moet het kruispunt veiliger maken voor zwakke weggebruikers.

Heraanleg Welzijnstraat en Grotenbergestraat

Het stadsbestuur werkt aan nieuwe plannen voor de heraanleg van de Welzijnsstraat. Wanneer die klaar zijn, worden ze opnieuw voorgelegd aan de buurt. Het geduld van deze buren wordt dus nog even op de proef gesteld.

Extra bos en uitbreiding Finse piste

Het stadsbestuur plant 2 hectaren extra bos te voorzien bij het park van Breivelde. Er komt ook een 500 meter lange extra lus voor de al bestaande Finse piste aan de Bevegemse Vijvers. Een troef dus voor natuur- en sportbeleving in Bevegem.

Skatepark aan het OCMW : van skaters voor skaters

Het Zottegemse pop-up skatepark is een feit. Het kwam er op vraag van Zottegemse skaters die ruimte zochten om te skaten in afwachting van een nieuw skatepark. Via een goed uitgewerkt projectvoorstel werd gehoor gegeven aan hun behoefte. Een mooi voorbeeld van een participatieproject tussen jongeren en onze stad. Elke dag zien we hier tientallen jongeren fijne bewegingen oefenen. Voor de nieuwsgierigen : kom naar de parking van het OCMW en begin maar te trainen. Iedereen welkom tot eind augustus op het pop-up skatepark!

Wat komt…

Er beweegt heel wat in onze buurt. Bevegem krijgt nog meer onderwijs, recreatie en woongelegenheid. Dit kunnen heel mooie evoluties zijn, op voorwaarde dat er rekening gehouden wordt met indicatoren die de leefbaarheid beïnvloeden. De Bevegemse straten zullen nog heel wat auto’s moeten slikken. Het mobiliteits -en parkeervraagstuk blijft dus een grote bezorgdheid. We kijken hoopvol uit naar de beslissingen die het stadsbestuur van Zottegem zal nemen en vertrouwen erop dat ook zij de kaart van leefbaarheid zullen trekken! We kunnen er met z’n allen over waken om hier een positief en constructief verhaal van te maken.

Toch bezorgdheden? Laat ons samen kijken wat we eraan kunnen doen!

Intussen hopen we met jullie op betere tijden. In afwachting van, hopelijk, een volgende nieuwjaarsreceptie willen we graag een zomeractiviteit organiseren. Op het buurtnetwerk Hoplr lijkt er veel animo te zijn voor een garageverkoop. Wat dachten jullie van een wandeltocht langs de Bevegemse verkopers? Op het parcours van deze wandeling, voorzien we dan een traktatie van de Bevegemse buren. Tot op heden kunnen we echter nog niks beloven, maar onze aanvraag bij de stad is alvast ingediend. Zodra we toestemming hebben, communiceren we hierover. Hou alvast zondag 22 augustus vrij!

een sfeerbeeld van onze laatste zomeractiviteit in 2017

Fijne zomervakantie!