Bevegem heeft gefeest op 15 januari

18 01 2017

Zondag heeft een sneeuwtapijt de achtste nieuwjaarsreceptie een extra dimensie gegeven. 330 buren vonden elkaar tijdens een alweer oergezellige nieuwjaarsreceptie.

Deze receptie is elk jaar opnieuw dé ontmoetingsplaats waar buren samen met de bekende, maar dit jaar ook met veel nieuwe en jongere buren het glas heffen. Onze jongste aanwezige Bevegemse spruit Ellie heeft het in de draagzak dicht bij mama alvast niet aan haar hartje laten komen.

bb2017_741

De iets oudere en talrijk toegestroomde jonge kinderen hebben zich verder van hun ouders geamuseerd onder leiding van ons kinderanimatieteam. Samen met hun leeftijdsgenootjes  hebben ze het nieuwe jaar ingezet en de receptie werd dus ook voor hen een leuke namiddag.

bb2017_891

Het spelen van de kinderen en het babbelen met de buren werd enkel onderbroken voor de speech van de voorzitter, gevolgd door een uiteenzetting van onze burgervader Jenne De Potter over de toekomstige oplossingen voor verkeersproblemen in Bevegem. Tijdens deze presentatie werden veel pijnpunten en mogelijke oplossingen in Bevegem naar verkeersveiligheid toe besproken : de fietsstraten, de parkeertoren achter het station, de proefopstelling in de Godveerdegemstraat en de Welzijnsstraat.

bb2017_1401

Het was hartverwarmend om te horen dat de inspanningen van de buurtvereniging en de constructieve dialoog door het stadsbestuur op prijs werden gesteld. Voor de toekomstige plannen zal er eveneens rekening gehouden worden met  feedback van alle belanghebbenden –  buren, scholen en passanten. Er werd dan ook een oproep gehouden om suggesties en opmerkingen te mailen naar ofwel het stadsbestuur ofwel de buurtvereniging. Deze mails kunnen dan meegenomen worden naar de vergaderingen van de diverse werkgroepen rond verkeersveiligheid of fuifzaal.

Voor de nieuwjaarsreceptie worden elk jaar vele handen uit de mouwen gestoken door een twintigtal vrijwilligers. We konden het niet laten om hen in de bloemetjes ( al waren het sterretjes) te zetten onder een daverend applaus van alle buren.

Op naar de negende nieuwjaarsreceptie : hou alvast 21 januari 2018 vrij.

 

bb2017_141