Bladeren geruimd

30 11 2011

Het stormweer van de afgelopen dagen heeft de laatste bladeren van de bomen in Bevegem gewaaid. De stadsdiensten hebben vervolgens een grote ploeg ingezet om te zorgen dat onze straten er weer netjes bij liggen.

Scouts-TD ontspoort

12 11 2011

Gisteren sneuvelde de derde ruit dit najaar. Deze keer is het in de nasleep van de fuif van de scouts dat vandalen een ruit aan diggelen gooiden. Ondertussen liet de politie weten dat ze aanwijzigingen over de verdachten hebben en dit spoor verder aan het opvolgen zijn. Het wordt steeds duidelijker dat de Bevegemse Vijvers niet de ideale plek zijn om een fuifzaal in te planten: behalve die ruit, sneuvelden in de Kastanjelaan ook enkele vuilnisbakken, er werd een afvoerpijp van een dakgoot afgerukt en een aantal planten vernield.

Toen dancing Krypton nog bestond, werd alle vandalisme zonder discussie vergoed door de uitbater van de dancing. Niet omdat hij schuld bekende of zich verantwoordelijk voelde voor het gedrag van zijn dancingbezoekers, maar wel omdat hij goed besefte dat de schade er niet zou als zijn zaak daar niet was. Om het voortbestaan van zijn zaak te garanderen, betaalde hij zonder morren de rekening. Nu betalen de buurtbewoners die rekening zelf. Wel vaker krijgen buren te horen dat je de jongeren toch onmogelijk verantwoordelijk kunt houden voor wat bezoekers aan hun feestjes buiten de muren van de fuifzaal aanrichten. Terwijl die buren heel goed beseffen dat ze én rustig zouden kunnen slapen, én geen schade zouden hebben, én geen rekening dienen te betalen, én niet het vreselijke gevoel zouden moeten ondergaan dat iemand in de privéwoning binnengedrongen is, als dat feest er door die jongeren die avond niet zou georganiseerd zijn.

Wat de gazetten schrijven over Bevegem

12 11 2011

Sinds enkele jaren houden we op deze website een knipselbibliotheek bij over Bevegem. Als er iets in de krant verschijnt of op internet, dan knippen we het uit, scannen het in of plaatsen een link naar de internetpagina. Ook de krantjes van de politieke partijen in Zottegem worden uitgepluisd. Voor alle duidelijkheid: alles komt erop, behalve de uitslagen van sportwedstrijden. De bedoeling is dat we alles bijeen krijgen dat over Bevegem in een gazet verschijnt, zonder voorkeur. Het is dus niet omdat er daar een bepaald artikel staat, dat dat artikel ons standpunt vertegenwoordigt.

Het  detectivewerk doet een van onze buurtcontactpunten, Yves Vandamme. Hij krijgt daarbij de steun van andere buurtcontactpunten, maar zelfs dan kunnen we niet altijd alles te pakken krijgen. Hebt u zelf nog een artikel gevonden, of een krantje uitgeknipt, bezorg het ons dan gerust nog even.

Naar de knipselbibliotheek.

Strengere geluidsnormen werken

6 11 2011

Afgelopen nacht konden we zelf vaststellen dat de geluidsnormen van de nieuwe vergunning effect hebben. De organisatie van Q-Party mocht niet meer dan 100 decibel produceren en dat moest door een begrenzer worden vastgelegd. De politie hield nauw toezicht en stelde de begrenzer voorzichtheidshalve in aan 97 decibel.

Het effect was er. Enkel in de slaapkamers in de onmiddellijke omgeving van de Bevegemse Vijvers was het geluid nog hinderlijk. Door deze strengere normen werd in ieder geval een groot deel van Bevegem bespaard van alweer een slapeloze nacht. En de feestvreugde in de tent was er niet minder om.

Dat belet niet dat er nog heel wat problemen waren. Blijkbaar mag de openbare parking nu ook te gelde worden gemaakt voor commerciële evenementen. Jongedames in scoutsuniform inden 3 euro parkinggeld. Met lange wachtrijen van ronkende auto’s in de woonwijk tot gevolg. Ook bij de exodus om 3 uur ’s nachts was roepen, wildplassen in de voortuinen en klein vandalisme niet uit de lucht. Gelukkig was dat een keer niet om vijf uur ’s ochtends, zodat de meeste voorbijgangers nog niet lazarus waren, zoals na de meeste fuiven wel het geval is.

Enquête over veiligheid

2 11 2011

De politie houdt een grootschalige enquête bij de bevolking. Voelen we ons veilig in onze buurt? Doet de politie haar werk? Dat zijn de twee hoofdvragen waarop ze een antwoord willen krijgen.

Binnenkort stellen ze een nieuw Zonaal Veiligheidsplan op voor de periode 2013 tot 2016. Daarin wordt de bijdrage van de lokale politie aan de veiligheid en de leefbaarheid van onze buurt vastgelegd. Als de politie weet hoe wij zelf tegen veiligheidsproblemen aankijken en hoe wij de werking van de politie inschatten, dan kunnen ze hun beleidskeuzes beter onderbouwen.

U krijgt een unieke kans om uw mening over het veiligheidsbeleid te geven. Hoe vindt u dat de lokale politie van uw zone werkt? Hoe tevreden of ontevreden bent u over uw politie? Hoe kijkt u aan tegen mogelijke (verkeers)onveiligheid, overlast of criminaliteit in uw woonomgeving?

Tot uiterlijk 15 november 2011 kan u hierover een vragenlijst invullen. Sommige buren ontvingen die bij wijze van steekproef via de post. Als u die brief niet kreeg, mag u toch de enquête invullen via de website.

De politie liet ons weten dat uw antwoorden anoniem worden verwerkt en dat er geen band zal worden gelegd tussen de antwoorden en uw persoonlijke identiteit. Niemand zal kunnen nagaan wat uzelf gezegd hebt, dat verzekeren ze ons. Wel zullen ze de globale resultaten meenemen bij het bepalen van de beleidskeuzes in de Zonale Veiligheidsraad.