Proefopstelling tot eind september

5 09 2016

Het stadsbestuur heeft aan de buurtvereniging Bevegemse Buren en de 4 scholen in onze woonwijk laten weten dat de proefopstelling ook de ganse maand september van kracht blijft.

De start van het schooljaar heeft immers een grote impact op de circulatie in onze woonwijk en door het goede weer nemen beduidend meer scholieren hun fiets. Daarenboven worden er ook nog een aantal snelheidsmetingen gepland. Al die gegevens samen evenals de input van buurtbewoners, scholieren, schooldirecties en automobilisten worden meegenomen bij de evaluatie van eind september.

fietsstratenkerselaar

Naar aanleiding van telefoontjes en mails van buurtbewoners blijkt evenwel dat heel wat autobestuurders de rijrichting van de éénrichtingsstraten aan hun laars lappen. Laten we hopen dat de voorziene controles van politie in burger daar iets kan aan veranderen. Het is de bedoeling dat de fietsstraten en éénrichtingsstraten de veiligheid van de (zwakke ) weggebruiker verhoogt en de wijk leefbaarder maakt voor iedereen. Het is helemaal niet de bedoeling dat de zwakke weggebruiker nog meer ogen nodig heeft om zich veilig te  verplaatsen.  Iemand blijkt nogal dikwijls pas gevaarlijk in het verkeer als het te laat is. In welke samenleving leven we, als we persoonlijke vrijheden – ik wik mijn woorden – zo hoog inschatten dat het belang van zekerheden voor anderen erbij inschiet?