Een korte geschiedenis van de parochie

Ontstaan van de parochie Bevegem (met dank aan de parochiale website):

 parochieschool_lr

De naam Bevegem is van Frankische oorsprong en betekent “Bav – inga – heim = woonplaats van Bavingas” Bivinga – haim = nederzetting van de lieden van Bivo”.In de middeleeuwen fungeerde de heerlijkheid Bevegem letterlijk en figuurlijk als de”buiten” van Zottegem.

In de 14e eeuw bevonden er zich twee belangrijke pachthoeven. In de 18e eeuw namen in de landbouwbedrijvigheid de vlas – en koolzaadteelt een zeer belangrijke plaats in. Er waren wevers, een schoenlapper, een bierbrouwer met helper, een vliegermaker, een stoeldraaier met leerling, een kamslager, een mandenmaker en twee houtepatijn – en leestmakers.

In 1867 was de aanleg van de spoorlijn Brussel – Zottegem – Kortrijk voltooid. Deze spoorweg zorgde ervoor dat Bevegem geïsoleerd werd van het centrum van Zottegem. Aan de beide spoorwegbruggen groeiden belangrijke woonkernen. Er werden groepen arbeiderswoningen ingeplant. In  de jaren 1924 – 1925 realiseerde men een dertigtal huizen in de Welzijnstraat, en een tiental jaar later in de Léon Lefèvrestraat – Grotenbergestraat.

Vanaf het midden van de jaren dertig koesterde het gemeentebestuur plannen voor de aanleg van een nieuwe woonwijk te Bevegem met een kerk, een school – riolering – waterbedeling enz…

Op initiatief van de Zottegemse deken E.H. Schockaert diende de Gentse bisschop Mgr. Coppieters op 26 januari 1938 een aanvraag in tot oprichting van een nieuwe parochie “Heilig Hart”.

Op 28 oktober werd E.H. Leopold Bressers, onderpastoor van de St. Jozefsparochie te Gent, belast met de uitbouw van de parochie. De officiële  aanstelling vond plaats op 14 mei 1939. Vermits de H. Hartparochie over geen eigen kerkgebouw beschikte ging deze plechtigheid door in de dekenale Onze–Lieve–Vrouw Hemelvaartkerk van Zottegem. In juni 1939 tekende architect Adriaan Bressers (broer van pastoor Bressers) een voorlopig plan van de kerk met pastorij. In maart 1940 begon men met de bouw van een noodkerk (nu het parochiehuis).

In mei 1940 werden de werken stilgelegd. Op 5 september 1940 werd de noodkerk ingezegend. Het eerste plan van de kerk was er op  4 april 1943. De bouw van de kerk nam een aanvang op 1 juli 1948. Het metselen van het kerkgebouw nam bijna het volledige jaar 1949 in beslag. Tijdens de bouwwerken werden de eucharistievieringen opgedragen in de noodkerk.

Op 24 december 1950, om 15.00 uur werd door Z.E.H. G. Goethals, pastoor-deken van Zottegem de nieuwe kerk H. Hart ingezegend. Met de Middernachtmis 1950 werd het nieuwe kerkgebouw officieel in gebruik genomen.

Indien u nog meer informatie heeft over het ontstaan van Bevegem, de bouw van de eerste huizen, aanleg van de eerste straten, foto’s enz, dan kan u ons dat bezorgen via onderstaand e-formulier of door contact op te nemen met een BuurtContactPunt.
%d bloggers liken dit: