Nieuw buurtcontact

31 05 2016

De buurtvereniging Bevegemse Buren – oorspronkelijk met enkel de nieuwjaarsreceptie als activiteit – wordt altijd maar groter, zowel qua organisatie als aantal activiteiten. Onze kleine kern geëngageerde buurtbewoners wil graag het contact tussen buren onderling versterken en de lijm zijn tussen de verschillende generaties in onze wijk. Onze kern van een 15 tal buurtbewoners bestaat immers uit mensen van alle leeftijden. We zijn blij dat in de nasleep van de proefopstelling van de fietsstraten en “Zottegem op wielen” een aantal vrijwilligers spontaan hebben aangeboden te helpen bij onze diverse organisaties.

BB (62 van 148)

Met Ulrich De Bosscher hebben we er een geëngageerde buur als buurtcontact bij. Ulrich woont sinds 2 jaar terug in Bevegem, is werkzaam in o.a. Brussel en lieve, sportieve papa van Laure.