Buurtbewoners Bevegem bezorgd over leefbaarheid

17 06 2022

De wijk Bevegem in Zottegem is een actieve wijk met heel wat scholen en een groot recreatiegebied. De bouwplannen voor de verdubbeling van de scholencampus Bevegem, de heraanleg van de stadionsite en verschillende bouwplannen voor appartementen brengen uitdagingen en bezorgdheden naar boven. De bewoners vinden dat de verschillende projecten onvoldoende op elkaar zijn afgestemd en dat de kern van de zaak – mobiliteit en de openbare ruimte – te weinig besproken wordt. Een 40-tal buren kwamen donderdag 19 mei inderhaast samen om hun bezorgdheden op tafel te leggen in het ‘praatcafé’.

Een buurt vol verandering

De buurt vindt het positief dat de stadionsite aangepakt wordt, wat het sportieve verenigingsleven van Zottegem ten goede zal komen. Bevegem is of wordt binnenkort de uitvalsbasis voor atletiek, rugby, baseball, skaten, turnen, bowling, tennis & padel. Toch zijn er heel wat vragen rond de komst van een bowling van 20 banen met bijhorende speelhal van 1 000 m², restaurant en buitenterras. Ook over 6 kine- en dokterskabinetten op recreatiegrond worden heel wat vragen gesteld. Dat er na al die tijd nog altijd geen duidelijkheid is over cruciale zaken zoals openingstijden en een concrete invulling van de speelhal is op zijn minst merkwaardig te noemen. Ook over het gehanteerde parkeerbeleid worden veel bedenkingen gemaakt. Het stadionproject is de fase van het overleg intussen ontgroeid, want de bouwaanvraag (het ‘geel papier’) hangt uit. Dat betekent dat ongeruste Bevegemnaren die dat willen, nog tot en met 26 juni individuele bezwaren kunnen indienen. Ze kunnen daarvoor het dossier inkijken bij de stadsdiensten.

Ook de uitbreiding van het OLVC, waar de scholencampus Bevegem van 800 naar 1100 leerlingen gaat, zorgt voor uitdagingen qua mobiliteit en leefbaarheid. Deze verhuis toestaan zonder milderende maatregelen, zou een regelrechte ramp zijn. Schoolomgevingen veilig maken is een topprioriteit van de Vlaamse regering. De buurt is daarom van mening dat er grondig moet nagedacht worden over de inrichting van de openbare ruimte. Gelukkig vinden ze daarin een partner in het OLVC dat op eigen houtje een mobiliteitsstudie liet uitvoeren en de buurtvereniging als gesprekspartner gevonden heeft. De Bevegemse Buren zullen in samenwerking met het OLVC en de andere scholen voorstellen doen om de mobiliteit in Bevegem onder controle te houden. Het zou een optie kunnen zijn om tijdelijke proefopstellingen, met extra aandacht voor de bewoners en actieve weggebruiker, voor te stellen om de verkeersstromen te optimaliseren.

De buurtvereniging dringt verder aan op het versneld tot stand komen van het mobiliteitsplan voor Bevegem. Het combineren van zone 30 en blauwe zone met een duidelijk circulatie- en mobiliteitsplan zou de evolutie naar een verkeersveilige- en autoluwe woonwijk kunnen bevorderen.

Veel bewoners toonden zich zeer bezorgd over de vele appartementen die kunnen bijgebouwd worden, bijvoorbeeld in de Acacialaan, op de Doornweg, Sabina van Beierenlaan en het Heilig Hartplein. De oplossing voor het probleem van grote mastodonten in de woonwijk ligt bij het finaliseren van het Woonomgevingsplan (WOP) door het stadsbestuur. Dit heeft een afdwingbaar karakter zodat bouwpromotoren geen vrijgeleide meer kunnen krijgen voor nieuwe bouwprojecten.

Oplossen door constructief samen te werken

Dit zijn uitdagingen die op heel korte termijn op ons afkomen. Wij verwachten daarom ook op korte termijn concrete acties van het stadsbestuur. Wij zullen, zoals altijd, concreet en positief met hen in dialoog gaan, maar daarbij is een kritische opmerking op zijn plaats: “Wij willen niet meer voor voldongen feiten gezet worden, zoals we in het recente verleden hebben meegemaakt. Al te vaak wordt er gezwaaid met het toverwoord ‘participatie’, terwijl wij ondervinden dat alles al is beslist.”

Op dit praatcafé heeft de buurtvereniging Bevegemse Buren de stem van de buurt gehoord en nadien zijn er gesprekken geweest met zowel burgemeester als oppositie. Tijdens deze gesprekken kwamen de onderwerpen van leefbaarheid, mobiliteit, parkeerdruk en gebrek aan informatie aan bod.

Nieuwe belangrijke informatie

Na deze gesprekken en na grondige studie van de documenten bij de omgevingsvergunning hebben we heel wat nieuwe zorgwekkende elementen ontdekt over het sportstadion die voorheen nooit gecommuniceerd werden in de pers of tijdens de infosessie zoals :  

  • In tijden van ontharding en vergroening, laat de Stad 7 500 m² groen verdwijnen, voor beton en autoparkeerplaatsen.
  • Een deel van het Hemelrijkbos (500 m²) zal worden omgekapt voor de realisatie van het nieuwe bowlinggebouw.
  • De waterhuishouding zal verstoord worden door het oppompen van 5 000 m³ grondwater. Hierbij is er een risico op schade aan omliggende gebouwen en constructies binnen een straal van 170m en zal het achterliggende Hemelrijkbos (of wat er nog van overblijft na de ontginning) helemaal uitdrogen. Het opgepompte grondwater zal men allicht laten wegvloeien via de riolering.
  • Bowling Stones, de West Vlaamse organisatie achter het bowling project verwacht / hoopt op weekbasis 2 750 bezoekers aan te trekken: een aanslag op de verkeersleefbaarheid in de omliggende straten. Bovendien wordt er ruim onvoldoende parkeermogelijkheid voorzien, waardoor omliggende straten zullen kreunen onder de parkeerdruk. Bowling Stones ambieert ook ruime openingsuren en dit 7/7. Het sluitingsuur van de bowling en speelhal is volgens de mobiliteitstoets vastgelegd op 2u ’s nachts, wat onaanvaardbaar is voor een woonwijk. Nergens in Vlaanderen worden zo’n ruime openingsuren toegelaten.
  • Naast een bowling met 20 banen, plant Bowling Stones ook nog een bar en restaurant, een ruim buitenterras en een speelhal van 1 000 m² neer. Hierbij heeft het stadsbestuur nog geen idee van de concrete invulling van de speelhal: dit wordt beslist door de privé partner, afhankelijk van de hypes op dat moment. Het is onaanvaardbaar voor de buurtvereniging dat de invulling van deze meer dan 1000m² in deze fase nog niet gekend is. De grootse ambities van Bowling Stones passen volgens ons niet op de locatie van een woonwijk.
  • Er worden stedenbouwkundige afwijkingen aangevraagd voor de bowling … waarbij het gebouw 30% dichter dan toegelaten tegen de perceelsgrens van de woonwijk Heilige Borre zal worden neergeplant. Er is een toeleveringsweg voor vrachtwagens voorzien tussen de woonwijk en de té dicht gebouwde bowling. Als gevolg hiervan, zullen de inwoners van de Heilige Borre op dagelijkse basis te kampen hebben met geluidsoverlast vanwege de manoeuvrerende vrachtwagens in hun achtertuin. Ook zal er een hoogspanningscabine te dicht bij de perceelsgrens met Heilige Borre neergezet worden. Op andere plaatsen in Zottegem wordt dergelijke hoogspanningscabine verboden. In Bevegem is dit blijkbaar geen probleem. We zijn als buurtvereniging bezorgd over de woon- en leefkwaliteit van deze buren.
  • Tijdens de infosessie van het stadsbestuur op 6 mei werd er gesproken van een stijging van 2 tot 6% stijging van het verkeer in de omliggende straten. Dit lijkt weinig als we weten dat de bowling 2750 bezoekers per week verwacht. Een grondige analyse van de bijgevoegde mobiliteitsstudie

Op dit moment loopt er een omgevingsvergunning. Daar kan iedereen zijn bezorgdheden laten horen aan het stadsbestuur en dit t.e.m. donderdag 23 juni. We krijgen momenteel veel vragen van buren die overwegen om bezwaarschriften in te dienen. Wie kunnen die altijd voorleggen aan mensen met een juridische achtergrond. Dus mail gerust naar info@bevegemseburen.be