College TD verliep overwegend rustig

12 03 2010

De College TD van vorige zaterdag 6 maart verliep overwegend rustig. Dankzij de goede samenwerking van leerlingen, ouders en politie werd de rust in de buurt grotendeels gerespecteerd. Het organisatiecomité dat uit ouders en leerlingen bestond, ging op voorhand samenzitten met de politie om te bekijken hoe ze de druk op de omgeving konden beperken. De politie zette die avond extra manschappen in om onmiddellijk te kunnen ingrijpen indien er zich problemen zouden voordoen. In de fuifzaal zorgde de aanwezigheid van de ouders ervoor dat de sfeer binnen goed zat en dat had ook buiten de zaal zijn effect. Ongeveer 1500 fuifgangers zakten af naar de fuifzaal. Uiteindelijk leidde de grote opkomst slechts tot één officiële klacht die pas enkele dagen later werd ingediend bij de politie. Volgens andere berichten zouden er nochtans meer problemen geweest zijn die nacht. De politie vraagt daarom om uw klacht onmiddellijk aan hen door te geven door contact op te nemen met de 101. Alleen dan kunnen ze onmiddellijk ingrijpen en de eventuele herrieschoppers bij de kraag vatten. Alleen dan staat de klacht officiëel geregistreerd en kan er ook effectief door de overheid op lange termijn iets aan gedaan worden.

Politie zet extra ploeg in om College TD in goede banen te leiden

6 03 2010

Zaterdag 6 maart belooft een drukke avond te worden in Bevegem. Het College richt op die avond zijn jaarlijkse College TD in. De organisatoren namen reeds contact op  met de politie om samen te kijken hoe de hinder voor de buurt zoveel mogelijk kan beperkt worden. Omdat er een hoge opkomst verwacht wordt, zet de politie nu nog een 3de extra ploeg in buiten de 2 vaste ploegen die bij fuiven in de Bevegemse Vijvers in de buurt patrouilleren. Op die manier kan zij tijdig ingrijpen als er zich problemen voordoen met lawaaimakers en herrieschoppers.

De politie geeft ons alvast een goede raad:  mocht u problemen ondervinden, bel dan onmiddellijk naar 101. Uw probleem wordt dan onmiddellijk doorgegeven aan de 3 politieploegen die in de buurt aanwezig zijn zodat zij dan ook direct kunnen reageren en optreden waar nodig.

Bevegemse Buren verwelkomen nieuwe buurtcontactpunten

6 03 2010

Sinds de nieuwjaarsreceptie hebben we een paar nieuwe buurtcontactpunten mogen verwelkomen. Begin januari mochten we Lieven Baele uit de Acacialaan verwelkomen en sinds begin maart hebben zich 2 nieuwe buurtcontactpunten aangesloten; Luc De Both uit de Jules Lootenslaan en Karen De Rocker uit de Grotenbergestraat. Beiden zijn de eerste contactpunten in hun straat. Op die manier wordt het netwerk van mensen die op een positieve manier willen bijdragen tot Bevegem steeds groter. Wij verwelkomen hen dan ook met heel veel plezier.

De buurtcontactpunten zijn er voor iedereen in de buurt. Als u met een vraag zit, u heeft een idee of u weet iemand die op de hoogte wil bijven maar geen internet heeft, dan kan u terecht bij uw buurtcontactpunt. U vindt de namen van alle buurtcontacpunten op de pagina “Buren“.