Op naar een veiliger Bevegem

19 11 2015

In de komende maanden wil het stadsbestuur maatregelen nemen om de verkeerssituatie in Bevegem  te verbeteren. De maatregelen zouden ook kaderen in een breder mobiliteitsplan, waarin ook de verkeersstromen in andere delen van Zottegem onder de loep genomen worden.

In die maatregelen zal rekening gehouden worden met de verschillende functies van de wijk ( woonfunctie, recreatiefunctie, parkeerfunctie, scholen en ziekenhuis), maar komt er ook een sterke nadruk op veiligheid van (vooral) de (zwakke) weggebruiker.

enameclassic

Tijdens een vergadering met  burgemeester Jenne De Potter en schepen van mobiliteit Peter Vansintjan kreeg een beperkte delegatie van de Bevegemse Buren  vorige maand inzage in een verkeersstudie die de politie over de wijk maakte. We onthouden uit de voorstelling onder meer de pieken voor het pendel-en woon-werkverkeer, de enorme drukte op de Sabina Van Beierenlaan ( bijna 14000 voertuigen in één week), het relatief lage aantal fietsers ( tussen de 30 en de 55 per uur in de Acacialaan) en het gelukkig ook geringe aantal verkeersongevallen op de wijk. Ook opmerkelijk waren de snelheidsmetingen, waaruit bleek dat de snelheidsbeperkingen op Bevegem doorgaans redelijk gerespecteerd worden, al zijn er wel een paar grove uitschieters. Zo is een bijvoorbeeld vastgesteld dat er een wagen tegen 101 kilometer per uur door de wijk raasde.

De politie lichtte ook een aantal mogelijke maatregelen toe om de doelstellingen van een mobiliteitsplan ( meer veiligheid in een fietsvriendelijkere omgeving) te bereiken. Die maatregelen zijn, onder andere : het afschaffen van het beurtelings parkeren, het invoeren van enkele rijrichtingen, het maximaal doen naleven van enkele snelheidsbeperkingen, enzovoort.

Het zou de bedoeling zijn om zo snel mogelijk een politiek akkoord over de maatregelen te vinden, zodat het verkeer er volgend jaar al in een proefopstelling volgens het nieuwe mobiliteitsplan georganiseerd kan worden.

Eerder dit jaar had dezelfde delegatie al een aantal opmerkingen van diverse buurtbewoners gebundeld en tijdens een vorige vergadering aan burger, schepen en politie voorgesteld. Vele van die opmerkingen zaten ook verwerkt in de verkeersstudie die de politie heeft gemaakt.

Wordt vervolgd

Allen welkom op de algemene BIN-vergadering over veiligheid, brandpreventie en medische preventie

20 10 2013

IMG_2817Op woensdag 23 oktober 2013 organiseert de politie vanaf 20 uur in CC De Fabriek in Sint-Lievens-Houtem de jaarlijkse algemene BIN-vergadering. Dit is een open vergadering voor alle buren. Iedereen is van harte welkom. Dit jaar ligt het accent op brandpreventie en medische preventie. We krijgen onder andere uitleg over hoe de brandweer functioneert. Ook worden de cijfers van de laatsten maanden over de veiligheid in de politiezone getoond. Vorig jaar was het in ieder geval bijzonder interessant. Toen ging het over inbraakpreventie en hoe ervoor te zorgen dat uw huis beter beschermd is. Ook dit jaar belooft het een professioneel georganiseerde informatie-avond te worden met praktische tips voor iedereen.

Om de organisatoren toe te laten zich goed voor te bereiden, is het wenselijk dat u zich inschrijft. U vindt het inschrijvingsformulier en het programma in de bijlage die u via deze link kunt downloaden. U kunt ook een mail sturen naar bin.zoheho@gmail.com.

BIN Bevegem gaat van start

8 02 2012

vlnr Rony Peeterbroeck, Jan Lagast, Conny Rousseau

Vandaag maakten we de laatste afspraken met de politie om het BuurtInformatieNetwerk voor Bevegem — BIN Bevegem — op te starten. De voorzitter van de buurtvereniging Jan Lagast is nu tevens de coördinator van BIN Bevegem. Hij staat vanaf nu in rechtstreeks contact met de BIN-gemandateerde van de politie, inspecteur Rony Peeterbroeck, en met Conny Rousseau, de overkoepelende verantwoordelijke van de BIN-werking in de zone Zottegem, Herzele, Sint-Lievens-Houtem.

Bedoeling van een BIN is buren te informeren over veiligheid. Daarbij kan het af en toe gaan om dringende verwittigingen als bijvoorbeeld een inbreker op de vlucht is geslagen richting Bevegem. Dat zijn dan zogenaamde rode berichten. Die worden via de telefoon verspreid onder alle buurtbewoners die zich vooraf hebben aangesloten bij de BIN Bevegem. Het kan ook gaan om waarschuwingen om de aandacht te verscherpen, bv als er op korte tijd na elkaar in een aantal woningen in de buurt werd ingebroken. Dat zijn de groene berichten en die worden ofwel via e-mail, ofwel telefonisch in de vooravond telefonisch uitgestuurd. Tot slot organiseert de BIN-werking van de politiezone ook een jaarlijkse informatievergadering waar alle aangesloten buren informatie krijgen, bv. over inbraakbeveiliging.

Woont u in Bevegem en wilt u ook gewaarschuwd worden? Print dan uw aansluitingsformulier af, vul het in, scan het ingevulde formulier in en stuur het naar wijkwerking@pz5429.be, of geef het af bij een van onze buurtcontactpunten. Vanaf dan krijgt u af en toe een telefonische oproep of een e-mail met waarschuwingen over de veiligheid van Bevegem.

Enquête over veiligheid

2 11 2011

De politie houdt een grootschalige enquête bij de bevolking. Voelen we ons veilig in onze buurt? Doet de politie haar werk? Dat zijn de twee hoofdvragen waarop ze een antwoord willen krijgen.

Binnenkort stellen ze een nieuw Zonaal Veiligheidsplan op voor de periode 2013 tot 2016. Daarin wordt de bijdrage van de lokale politie aan de veiligheid en de leefbaarheid van onze buurt vastgelegd. Als de politie weet hoe wij zelf tegen veiligheidsproblemen aankijken en hoe wij de werking van de politie inschatten, dan kunnen ze hun beleidskeuzes beter onderbouwen.

U krijgt een unieke kans om uw mening over het veiligheidsbeleid te geven. Hoe vindt u dat de lokale politie van uw zone werkt? Hoe tevreden of ontevreden bent u over uw politie? Hoe kijkt u aan tegen mogelijke (verkeers)onveiligheid, overlast of criminaliteit in uw woonomgeving?

Tot uiterlijk 15 november 2011 kan u hierover een vragenlijst invullen. Sommige buren ontvingen die bij wijze van steekproef via de post. Als u die brief niet kreeg, mag u toch de enquête invullen via de website.

De politie liet ons weten dat uw antwoorden anoniem worden verwerkt en dat er geen band zal worden gelegd tussen de antwoorden en uw persoonlijke identiteit. Niemand zal kunnen nagaan wat uzelf gezegd hebt, dat verzekeren ze ons. Wel zullen ze de globale resultaten meenemen bij het bepalen van de beleidskeuzes in de Zonale Veiligheidsraad.