Over het weekend van 6 en 7 augustus

17 08 2011

In de politiekrant editie 32 gelezen:

“Naar aanleiding van de lopende zomerBOB-campagne en tegelijkertijd met het tweedaagse Dance D-Visionfestival in Zottegem, voerde de politiezone in de loop van het weekend van 6 en 7 augustus 2011 een aantal verkeers- en drugscontroles uit. In totaal 221 personen moesten bij de verkeerscontroles in het zakje blazen waarvan 3 ademtesten in de alarmfase en 5 met een positief resultaat. Naast deze vaststellingen werden er nog 4 processen-verbaal (technische keuring en verzekering) en 1 verkeersinbreuk ‘drugs in verkeer’ opgesteld. De drugcontroles bij in totaal 108 personen resulteerden in 10 processen-verbaal voor drugsbezit en 1 proces-verbaal wegens weerspanningheid. Tijdens de politionele acties en toezichten werden nog 2 geseinde personen en 1 niet-verzekerd voertuig aangetroffen. De geseinde personen konden na verhoor opnieuw beschikken. Het voertuig werd in beslag genomen.”

Politie houdt indien u wenst een oogje in het zeil

25 06 2011

Uit de politiekrant van deze week:

Wie met verlof gaat kan aan de politie vragen om een extra oogje op de woning te houden. Deze dienst van de politie is gratis en gebeurt op onregelmatige tijdstippen, zowel overdag als ’s nachts. Worden er tijdens de controles onregelmatigheden vastgesteld, dan neemt de politie contact op met de opgegeven contactpersoon. De beste preventie is nog steeds een goede sociale controle. Men kan daarvoor altijd een beroep doen op familie, vrienden of buren en hen vragen om tijdens de afwezigheid de woning in de gaten te houden of ze een bewoonbare indruk te geven. Dat kan door de post dagelijks te verwijderen, de rolluiken op en neer te laten, de wagen op de oprit van de betreffende woning te parkeren,… Inbrekers zullen zich immers vooral concentreren op woningen waarvan zij zeker weten dat ze op het ogenblik onbewoond zijn. Diegenen die het wensen kunnen het afwezigheids toezicht aanvragen, bij voorkeur een week voor vertrek, via onze website http://www.lokalepolitie.be/5429 – het elektronisch loket – of via het aanvraagformulier te verkrijgen en af te geven in het hoofdcommissariaat of de politiepost van je gemeente.

Nota: via het elektronisch loket moet u minstens 7 dagen op voorhand het toezicht aanvragen.