Gratis nieuwjaarsreceptie van, voor en door buren uit Bevegem

1 01 2014

receptie-2931

Zondag 12 januari 2014 gaat de vijfde nieuwjaarsreceptie van Bevegem door. Vanaf 11 uur bent u van harte welkom in de feestzaal van de Bevegemse Vijvers. Er zijn drankjes en broodjes. Wie uiterlijk op dinsdag 7 januari inschrijft krijgt twee drankjes per persoon gratis aangeboden. We sluiten rond 15 uur af met koffie en gebak.

Elke Bevegemnaar is van harte welkom. Dit jaar is er ook speciale kinderanimatie voorzien, zodat u gerust met het hele gezin langs kunt komen. Deze receptie is er voor jong en oud. Wie moeilijk te been is, kan ons een seintje geven. We komen u dan graag ophalen. 

Hoe inschrijven:

 • door het inschrijvingsstrookje in de bus te stoppen bij een van de buurtcontacten
 • door een e-mail te sturen naar info@bevegemseburen.be
 • door het inschrijvingsstrookje af te geven in de winkel van Dirkske
 • via onderstaand formulier: vermeld wel duidelijk uw naam, adres en aantal personen
Buren protesteren tegen extra parkings rond kerk

2 06 2012

Enkele buren uit de Acacialaan hebben een protestactie georganiseerd tegen de extra parkings die rond het groene pleintje van de kerk zouden worden ingepland.

Sluikstorters betrapt op parking Bevegemse Vijvers

28 12 2011

Vandaag betrapte een van onze buren een aantal sluikstorters die op de parking van de Bevegemse Vijvers schaamteloos hun afval kwamen dumpen. De politie kwam ter plaatse en er werd een PV opgemaakt. Met dank aan onze buurman Karel Van Gansbeke om zijn alertheid en kordate reactie.

In onze mediarubriek vindt u de artikels die hierover in de media verschenen zijn.

Rock Zottegem: extra maatregelen hadden positief effect

26 07 2010

Na afloop van Rock Zottegem lanceerden we een rondvraag bij een honderdtal buren over het effect op Bevegem van de inspanningen die organisatoren en politie deden in het kader van de veiligheid, de verkeersdrukte en de parkeerdruk tijdens het festival.

We stelden drie vragen en kregen daarop veel positieve reacties:

 1. Meer politie ter hoogte van het voetbalstadion als ontradend effect voor festivalgangers die met slechte bedoelingen huiswaarts zouden keren. Was dit goed voor de veiligheid, ook in uw straat? 83% antwoordde “ja”, 17% antwoordde “geen idee”, 0% antwoordde “nee”
 2. Stewards om auto’s naar de parkings aan de rand van Bevegem te leiden. Heeft dit ook in uw straat de verkeersdrukte geluwd tegenover vorig jaar? 67% antwoordde “ja”, 25% antwoordde “geen idee”, 8% antwoordde “nee”
 3. Parkeerverbod op verschillende straathoeken van Bevegem om de doorgang te verzekeren voor eventuele hulpdiensten. Was er daardoor minder parkeerdruk in de wijk? 75% antwoordde “ja”, 25% antwoordde “geen idee”, 0% antwoordde “nee”

Uit deze resultaten mogen we dus concluderen dat de genomen maatregelen inderdaad een positief effect gehad hebben op de veiligheid, verkeersdrukte en parkeerdruk in onze wijk. We danken de organisatoren en de politie voor de moeite die ze voor ons deden en hopen volgend jaar weer constructief te kunnen samenwerken.

We kregen tot slot ook nog enkele nuttige opmerkingen en suggesties van onze buren:

 • Door de genomen maatregelen werd duidelijk gemaakt dat wildparkeren niet werd getolereerd.
 • Het was als inwoner van Bevegem soms heel moeilijk om met de auto toegelaten te worden door de  verkeersbegeleiders. Daarom zou het misschien nuttig zijn om een vorm van bewonerskaart te geven aan de inwoners van Bevegem.
 • Communicatie over welke straten afgesloten zullen zijn zou best vooraf ook op het strooibriefje naar de buren moeten staan.
 • Doordat de camping nu verder weg lag van de huizen aan de Sabina Van Beierenlaan en het terrein een eigen toegangsweg had,  was er veel minder hinder voor de inwoners van die straat.
 • Pluim voor de mensen die het afval opgeruimd hebben.
 • Het terrein van de nieuwe Finse piste was niet afgesloten. Veel kampeerders gebruikten dit terrein als korte doorsteek naar de camping waardoor er toch wel schade aan het nieuw gezaaide gras zal zijn.
Rock Zottegem vermindert druk op Bevegem

7 07 2010

Enkele maanden geleden werd een delegatie van de Buurtvereniging Bevegemse Buren uitgenodigd op een vergadering met de organisatoren van Rock Zottegem en de veiligheidsdiensten. Tijdens die vergadering konden we enkele suggesties doen om de parkeerdruk te verlagen en de veiligheid te verhogen. Onze suggesties vielen niet in dovemansoren en vorige week werden we door de organisatoren op de hoogte gebracht van de maatregelen om de overlast voor de wijk te beperken. Op een aantal invalswegen rond Bevegem zullen verkeersbegeleiders de auto’s afleiden naar parkeermogelijkheden buiten Bevegem en de politie zal, samen met de organisatie, trachten om ter hoogte van het pleintje aan de Linde de festivalgangers rustig huiswaarts te laten keren. Wij willen de organisatie alvast danken om rekening te houden met onze suggesties en de politie voor hun medewerking. We hopen in ieder geval dat het een geslaagd festival mag worden, zowel voor organisatie, bezoekers en buurtbewoners.

Lees hier de brief van de organisatoren aan de Bevegemse Buren.

Dunk!festival wil rust doen respecteren

1 04 2010

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 april vindt voor de 6de maal het Dunk!festival plaats in de Bevegemse Vijvers. Toeschouwers uit gans Europa worden verwacht om zich tegoed te doen aan alternatieve en genietbare muziek voor fijnproevers. De organisatie verwacht dit jaar een verdubbeling  van de opkomst en schat dat er zo’n 600 liefhebbers naar dit festival zullen afzakken. Om eventuele problemen te vermijden en om de nachtrust van de omwonenden te respecteren, doet de organisatie beroep op een veiligheidsfirma om erop toe te zien dat ieders nachtrust wordt gerespecteerd. Wij danken de organisatoren alvast voor dit initiatief.

Politie zet extra ploeg in om College TD in goede banen te leiden

6 03 2010

Zaterdag 6 maart belooft een drukke avond te worden in Bevegem. Het College richt op die avond zijn jaarlijkse College TD in. De organisatoren namen reeds contact op  met de politie om samen te kijken hoe de hinder voor de buurt zoveel mogelijk kan beperkt worden. Omdat er een hoge opkomst verwacht wordt, zet de politie nu nog een 3de extra ploeg in buiten de 2 vaste ploegen die bij fuiven in de Bevegemse Vijvers in de buurt patrouilleren. Op die manier kan zij tijdig ingrijpen als er zich problemen voordoen met lawaaimakers en herrieschoppers.

De politie geeft ons alvast een goede raad:  mocht u problemen ondervinden, bel dan onmiddellijk naar 101. Uw probleem wordt dan onmiddellijk doorgegeven aan de 3 politieploegen die in de buurt aanwezig zijn zodat zij dan ook direct kunnen reageren en optreden waar nodig.

Mountainbike respecteert buren

3 01 2010

De organisatoren van het mountainbike-event op zaterdag 2 januari hielden rekening met mogelijke parkeeroverlast in onze wijk. Een steward en signalisatie zorgden voor een vlotte doorstroming van auto’s en fietsers. Met dank vanwege de buren. En gezien de vele praktische vragen die deelnemers stelden aan de steward, is zijn aanwezigheid ook voor het event zelf een meerwaarde. Opmerkelijk: van zodra de steward in de latere namiddag weg was, werd er plots weer her en der tot zelfs op het grasplein geparkeerd. Het beste bewijs dat een steward plaatsen geen overbodige luxe is.

Doortrekkers in beeld

14 11 2009

TVoost_doortrekkersBegin deze week kwam de pleisterplek van de doortrekkers op de parking van de Bevegemse Vijvers in beeld op TV-Oost. Wilt u die reportage nog eens zien? Kijk dan onderaan rechts op de nieuwspagina van TV-Oost van 9/11.

Ter informatie: de stad organiseert op woensdag 25/11 om 19.30 uur een infoavond over dit onderwerp in zaal Rhetorica.