Oktober-TD laat sporen na

2 10 2011

De Oktober-TD is niet zonder gevolgen gebleven voor de bewoners van de Sabina Van Beierenlaan in Bevegem. Ettelijke telenet-kastjes sneuvelden tijdens de nacht van zaterdag op zondag. Ook werd van twee huizen een ruit ingegooid.

Terugblik op de zomermaanden

1 09 2011

Vandaag is het 1 september. Begin van een nieuw schooljaar. Einde van de zomervakantie. Tijd om even terug te blikken. Behalve de regen vielen er twee uitschieters op in Bevegem deze zomer. Zo was er de Jamborette van de scouts, die een fijne groep internationale jongeren bij elkaar bracht. Deze Jamborette is veel rustiger verlopen dan aanvankelijk werd gevreesd. Bovendien reageerden de scouts prompt op verzoeken om de muziek stiller te zetten als het eens een keer wat luider werd. De buurtvereniging bedankt de verantwoordelijken voor deze blijk van respect voor de omgeving en de buurt.

Een minder positieve uitschieter deze zomer was het Dance D Vision festival. In grote delen van Bevegem en Grotenberge was het lawaai dat weekend niet te harden. Alle goede intenties en mooie replieken ten spijt, bleek dit festival de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Burgemeester De Loor heeft alvast aan de buren beloofd om in de toekomst de balans tussen ‘kunnen feesten’ enerzijds en ‘respect voor weekend- en nachtrust’ anderzijds meer in evenwicht te brengen.

Zwaar weekend voor de boeg

4 08 2011

Dit weekend wordt onze buurt nog maar eens wakker gehouden. Het festival Dance D Vision mag gebruik maken van de faciliteiten van de Bevegemse Vijvers voor een openluchtfestival waarvan de kaarten tot in alle uithoeken van het land verkrijgbaar waren. Zaterdag krijgt de organisatie de toestemming om vanaf ’s middags tot 3 uur ’s nachts de geluidsnormen te overschrijden. En ook zondag is er helaas een vergunning afgeleverd om tot middernacht de meer dan 2500 Bevegemnaren en onze collega’s van de aanpalende woonwijken van hun nachtrust te beroven.

De politie is er overigens ook niet gerust in en vroeg ons om iedereen nogmaals op het hart te drukken om dadelijk naar de 101 te bellen als er zich iets voordoet dat niet door de beugel kan. Ook als er voor zaterdagmiddag geluidsoverlast zou zijn, mag u meteen bellen.

Samenwerking met politie loont

19 10 2010

Minder hinder tijdens druk weekend op Bevegemse Vijvers

Als politie en buurt de handen in elkaar slaan, komt dat de rust in de wijk ten goede. Dat bleek tijdens de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 oktober in Bevegem. Het was een druk weekend voor de Bevegemse Vijvers, met drie belangrijke activiteiten op één avond. “De politie was goed voorbereid en had extra manschappen voorzien om de veiligheid te bewaken,” vertelt Jan Lagast, voorzitter van de Buurtvereniging Bevegemse Buren. “Ze controleerden ook op alcohol en drugs in het drukke verkeer, wat ook nog eens ontradend werkte. En dat boekte resultaat. Afgelopen weekend deden we een peiling bij onze buurtcontactpunten die op verschillende plaatsen in Bevegem wonen. Behalve geluidsoverlast rond middernacht en veel verkeer de hele nacht, waren er geen meldingen van noemenswaardige problemen.” De politie werkt nu ruim een jaar regelmatig samen met de buurtvereniging. “Bij de voorbereiding van dergelijke drukke weekends houden we rekening met verscheidene bronnen, waaronder de feedback die we vorig jaar kregen uit de buurt”, legt commissaris Gunther Van Steenberge uit. “De buurtvereniging Bevegemse Buren informeert ons regelmatig over wat er leeft in de wijk en hoe zij in de realiteit de overlast van bepaalde events ervaren. Ook motiveren ze hun buren om niet te aarzelen naar de 101 te bellen. Daardoor kan de politie sneller optreden.”

Op bezoek bij de politie

22 09 2010

Op bezoek bij de politie (foto politie Zottegem)

Maandag 20 september waren de Bevegemse Buren uitgenodigd bij de politie Zottegem. Volgende punten stonden op de agenda:

 • afscheid buurtinspecteur Lukas Van De Velde en verwelkoming nieuwe buurtinspecteur Bruno Verhecken
 • evaluatie ivm overlast rond fuifzaal door buurtinspecteur Tom De Peleceyn
 • stand doortrekkersterrein door buurtinspecteur Kristof Baeyens
 • korte voorstelling van onze vereniging en haar doelstellingen
 • toelichting Gemeentelijke Administratieve Sancties ivm geluidsoverlast door commissaris Gunther Van Steenbergen
 • werking 101
 • samenwerking met en communicatie tussen buurtinspecteurs en de inwoners van Bevegem.

Conclusie van deze meeting: Politie Zottegem, de Bevegemse Buren en de inwoners van Bevegem zijn partners om eventuele problemen in Bevegem samen aan te pakken.

Rock Zottegem: extra maatregelen hadden positief effect

26 07 2010

Na afloop van Rock Zottegem lanceerden we een rondvraag bij een honderdtal buren over het effect op Bevegem van de inspanningen die organisatoren en politie deden in het kader van de veiligheid, de verkeersdrukte en de parkeerdruk tijdens het festival.

We stelden drie vragen en kregen daarop veel positieve reacties:

 1. Meer politie ter hoogte van het voetbalstadion als ontradend effect voor festivalgangers die met slechte bedoelingen huiswaarts zouden keren. Was dit goed voor de veiligheid, ook in uw straat? 83% antwoordde “ja”, 17% antwoordde “geen idee”, 0% antwoordde “nee”
 2. Stewards om auto’s naar de parkings aan de rand van Bevegem te leiden. Heeft dit ook in uw straat de verkeersdrukte geluwd tegenover vorig jaar? 67% antwoordde “ja”, 25% antwoordde “geen idee”, 8% antwoordde “nee”
 3. Parkeerverbod op verschillende straathoeken van Bevegem om de doorgang te verzekeren voor eventuele hulpdiensten. Was er daardoor minder parkeerdruk in de wijk? 75% antwoordde “ja”, 25% antwoordde “geen idee”, 0% antwoordde “nee”

Uit deze resultaten mogen we dus concluderen dat de genomen maatregelen inderdaad een positief effect gehad hebben op de veiligheid, verkeersdrukte en parkeerdruk in onze wijk. We danken de organisatoren en de politie voor de moeite die ze voor ons deden en hopen volgend jaar weer constructief te kunnen samenwerken.

We kregen tot slot ook nog enkele nuttige opmerkingen en suggesties van onze buren:

 • Door de genomen maatregelen werd duidelijk gemaakt dat wildparkeren niet werd getolereerd.
 • Het was als inwoner van Bevegem soms heel moeilijk om met de auto toegelaten te worden door de  verkeersbegeleiders. Daarom zou het misschien nuttig zijn om een vorm van bewonerskaart te geven aan de inwoners van Bevegem.
 • Communicatie over welke straten afgesloten zullen zijn zou best vooraf ook op het strooibriefje naar de buren moeten staan.
 • Doordat de camping nu verder weg lag van de huizen aan de Sabina Van Beierenlaan en het terrein een eigen toegangsweg had,  was er veel minder hinder voor de inwoners van die straat.
 • Pluim voor de mensen die het afval opgeruimd hebben.
 • Het terrein van de nieuwe Finse piste was niet afgesloten. Veel kampeerders gebruikten dit terrein als korte doorsteek naar de camping waardoor er toch wel schade aan het nieuw gezaaide gras zal zijn.
Rock Zottegem vermindert druk op Bevegem

7 07 2010

Enkele maanden geleden werd een delegatie van de Buurtvereniging Bevegemse Buren uitgenodigd op een vergadering met de organisatoren van Rock Zottegem en de veiligheidsdiensten. Tijdens die vergadering konden we enkele suggesties doen om de parkeerdruk te verlagen en de veiligheid te verhogen. Onze suggesties vielen niet in dovemansoren en vorige week werden we door de organisatoren op de hoogte gebracht van de maatregelen om de overlast voor de wijk te beperken. Op een aantal invalswegen rond Bevegem zullen verkeersbegeleiders de auto’s afleiden naar parkeermogelijkheden buiten Bevegem en de politie zal, samen met de organisatie, trachten om ter hoogte van het pleintje aan de Linde de festivalgangers rustig huiswaarts te laten keren. Wij willen de organisatie alvast danken om rekening te houden met onze suggesties en de politie voor hun medewerking. We hopen in ieder geval dat het een geslaagd festival mag worden, zowel voor organisatie, bezoekers en buurtbewoners.

Lees hier de brief van de organisatoren aan de Bevegemse Buren.

Dunk!festival wil rust doen respecteren

1 04 2010

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 april vindt voor de 6de maal het Dunk!festival plaats in de Bevegemse Vijvers. Toeschouwers uit gans Europa worden verwacht om zich tegoed te doen aan alternatieve en genietbare muziek voor fijnproevers. De organisatie verwacht dit jaar een verdubbeling  van de opkomst en schat dat er zo’n 600 liefhebbers naar dit festival zullen afzakken. Om eventuele problemen te vermijden en om de nachtrust van de omwonenden te respecteren, doet de organisatie beroep op een veiligheidsfirma om erop toe te zien dat ieders nachtrust wordt gerespecteerd. Wij danken de organisatoren alvast voor dit initiatief.

College TD verliep overwegend rustig

12 03 2010

De College TD van vorige zaterdag 6 maart verliep overwegend rustig. Dankzij de goede samenwerking van leerlingen, ouders en politie werd de rust in de buurt grotendeels gerespecteerd. Het organisatiecomité dat uit ouders en leerlingen bestond, ging op voorhand samenzitten met de politie om te bekijken hoe ze de druk op de omgeving konden beperken. De politie zette die avond extra manschappen in om onmiddellijk te kunnen ingrijpen indien er zich problemen zouden voordoen. In de fuifzaal zorgde de aanwezigheid van de ouders ervoor dat de sfeer binnen goed zat en dat had ook buiten de zaal zijn effect. Ongeveer 1500 fuifgangers zakten af naar de fuifzaal. Uiteindelijk leidde de grote opkomst slechts tot één officiële klacht die pas enkele dagen later werd ingediend bij de politie. Volgens andere berichten zouden er nochtans meer problemen geweest zijn die nacht. De politie vraagt daarom om uw klacht onmiddellijk aan hen door te geven door contact op te nemen met de 101. Alleen dan kunnen ze onmiddellijk ingrijpen en de eventuele herrieschoppers bij de kraag vatten. Alleen dan staat de klacht officiëel geregistreerd en kan er ook effectief door de overheid op lange termijn iets aan gedaan worden.

Politie zet extra ploeg in om College TD in goede banen te leiden

6 03 2010

Zaterdag 6 maart belooft een drukke avond te worden in Bevegem. Het College richt op die avond zijn jaarlijkse College TD in. De organisatoren namen reeds contact op  met de politie om samen te kijken hoe de hinder voor de buurt zoveel mogelijk kan beperkt worden. Omdat er een hoge opkomst verwacht wordt, zet de politie nu nog een 3de extra ploeg in buiten de 2 vaste ploegen die bij fuiven in de Bevegemse Vijvers in de buurt patrouilleren. Op die manier kan zij tijdig ingrijpen als er zich problemen voordoen met lawaaimakers en herrieschoppers.

De politie geeft ons alvast een goede raad:  mocht u problemen ondervinden, bel dan onmiddellijk naar 101. Uw probleem wordt dan onmiddellijk doorgegeven aan de 3 politieploegen die in de buurt aanwezig zijn zodat zij dan ook direct kunnen reageren en optreden waar nodig.