Nieuw initiatief tegen verzuring

28 11 2013

IMG_0190[1]Een aantal Bevegemse Buren was vandaag te gast op een nieuw Zottegems initiatief, het Verzoetingscomité, een initiatief van enkele Zottegemnaren om de verzuring in onze stad tegen te gaan door positieve voorstellen over te maken aan de beleidsmensen. Dit comité organiseerde vandaag haar eerste dialoogmoment. Een 30-tal Zottegemnaren was ter plaatse. In subgroepen werd er gedebatteerd over verschillende domeinen : vergroening, mobiliteit, integratie, circulatie,… Een aantal ideeën en suggesties herkenden we uit het Memorandum Leefbaar Bevegem dat we in de zomer van 2012 hadden opgesteld in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Daaruit mag blijken dat dat document nog steeds een interessante basis is voor beleidsmensen die een overzicht willen krijgen van wat er specifieke leeft in Bevegem en meer algemeen in Zottegem.

De initiatiefnemers plannen een volgend dialoogmoment in het voorjaar 2014. Wij zullen er zeker bij zijn. U ook? Als u met ons mee wilt komen, stuur dan even een mail naar info@bevegemseburen.be. Dan houden we u op de hoogte.

Wat we onthouden hebben van het politiek praatcafé over Bevegem

24 09 2012

Tijdens het politiek praatcafé over Bevegem kregen enkele voorstellen uit het memorandum veel bijval van de aanwezige politici:

  • Er moet een circulatieplan voor Bevegem komen en dat dient te worden gekoppeld aan het circulatieplan voor Zottegem. Dat is althans de mening van alle aanwezige partijen. Beslist een doorbraak.
  • Er is geen draagvlak voor een busstation aan de achterzijde van het station.
  • Er moet meer parkeergelegenheid worden voorzien en er wordt ook gewag gemaakt van een blauwe zone voor Bevegem met bewonerskaart, om pendelaars te motiveren om de betaalparkings of het openbaar vervoer te gebruiken.
  • In afwachting van meer parking op de terreinen van de NMBS, wil men een parkeergebouw plaatsen tussen OCMW en spoorweg.
  • SP.A wil het doortrekkersterrein zoals gepland afwerken, terwijl de andere partijen inclusief CD&V er voorstander van zijn om een andere lokatie te zoeken.
  • Een meerderheid is voorstander van de aanleg van een alternatieve ontsluitingsweg van de parking van de Bevegemse Vijvers, om het verkeer naar de recreatiezone niet door Bevegem te sturen.
  • Allen wensen meer vuilnisbakken en een aangepast ophaal- en groenbeleid. In het kader van dit gesprek kwamen er heel wat emoties los over het personeelsbeleid van de stad en de ingesteldheid van de burgemeester. Er vielen tijdens enkele harde woorden en de coalitiepartners van de huidige meerderheid zaten niet bepaald op dezelfde golflengte.
  • Een meerderheid volgt een aantal voorstellen voor de reductie van de geluidsoverlast en was onder de indruk van de meer uitgebreide tekst die vorige weken door dr. Luc Verstraete aan hen werd overhandigd en van commentaar voorzien.
  • Velen wilden ook meer overleg met de burger en prezen de inspanningen van de Bevegemse Buren. Ze willen dat problemen effectief worden erkend en wensen dat het bestuur de bewoners niet meer zou beledigen of het zwijgen tracht op te leggen.

We waren in ieder geval aangenaam verrast dat zoveel van onze constructieve voorstellen de weg naar de politici hebben gevonden. Uiteraard duimen we dat die voorstellen na 14 oktober ook de weg naar de realiteit zouden mogen vinden.

Politiek praatcafé heeft heel wat losgeweekt

23 09 2012

Het politiek praatcafé over Bevegem kende meer succes dan we aanvankelijk hadden verwacht. Met de bijna 200 deelnemers waren we als organisatie best tevreden. Over de uitspraken van de poitici waren we nog meer tevreden. Als daarvan nog maar de helft wordt gerealiseerd nà de verkiezingen, dan zijn in ieder geval al heel wat suggesties uit het memorandum in de praktijk omgezet. Dat de politici het memorandum een uitstekend werk vonden en dat we verscheidene keren mochten vernemen dat ze blij waren dat burgers zelf het initiatief namen om een praatcafé te organiseren, doet ons uiteraard deugd. Dat nadien veel buren ons persoonlijk kwamen feliciteren, was bovendien hartverwarmend.

Er werden die avond ook heel wat mooie foto’s gemaakt. Via deze link kunt u het volledige album bekijken.

Memorandum meest bekeken informatie van de laatste maand

13 09 2012

Daarnet gaven de webstatistieken van de website van de Bevegemse Buren aan dat de pagina met de aankondiging van het “Memorandum voor een Leefbaar Bevegem” reeds 223 keer bekeken is, waardoor dat bericht na de homepage de meest bekeken brok informatie is van onze website. Vandaag vroegen ruim 180 bezoekers de info op. We zijn alvast blij dat ons werk de weg begint te vinden naar een groter publiek. En nu duimen dat de politiek er ook rekening mee wil houden.

Memorandum voor een Leefbaar Bevegem

31 08 2012

Vandaag kregen alle politici van Zottegem (waarvan we het e-mailadres te pakken hebben gekregen) een kopie overhandigd van het “Memorandum voor een leefbaar Bevegem“. Dat document bevat een overzicht van de aandachtspunten en de oplossingsdomeinen om de leefbaarheid in onze wijk te verbeteren. Het werd samengesteld op basis van tientallen gesprekken en e-mails met buren in Bevegem. De tekst zelf werd afgetoetst met alle buurtcontactpunten van de vereniging. Zij gaven aan dat de tekst representatief is voor wat zij zelf ervaren hebben en wat zij zelf vernamen in de straten van onze buurt. We hopen dan ook dat deze tekst de politieke partijen zal inspireren voor hun programma voor de gemeenteraadsverkiezingen. De tekst vormt ook de basis voor het politiek praatcafé van 21 september a.s.