Zorgen over het verkeer in Bevegem

29 05 2015

Nogal wat buurtbewoners maken zich zorgen over het verkeer dat door Bevegem raast. Twee weken geleden nog knalden op het kruispunt van de Kastanjelaan met de Acacialaan 2 wagens op elkaar ( zie foto). Eén daarvan kwam zelfs op zijn dak terecht. Het ongeval gebeurde omstreeks acht uur, het tijdstip waarop honderden kinderen door Bevegem stappen en fietsen om aan hun schooldag te beginnen. Het was het vierde ongeval op twee weken tijd. Reden tot bezorgdheid dus, zowel om de buurtbewoners en hun kinderen, als om de schoolgaande jeugd die elke dag massaal naar Bevegem komt.

kruis (3 van 4)

Buurtvereniging Bevegemse Buren had tijdens de vergadering met het stadsbestuur geopperd dat op korte termijn verkeersremmende paaltjes aan zebrapaden, scholen en enkele gevaarlijke punten mogelijk een oplossing zouden kunnen bieden om de snelheden in te perken en de alertheid van bestuurders te verhogen. Op lange termijn is het voorstel van éénrichtingsverkeer in combinatie met een doordacht circulatieplan door de buurtbewoners al enkele keren ter sprake gebracht.  Maar misschien zijn ook andere alternatieven denkbaar. Zou het niet nuttig zijn om dit item ook op de agenda van de volgende verkeersraad te plaatsen?

Nieuw initiatief tegen verzuring

28 11 2013

IMG_0190[1]Een aantal Bevegemse Buren was vandaag te gast op een nieuw Zottegems initiatief, het Verzoetingscomité, een initiatief van enkele Zottegemnaren om de verzuring in onze stad tegen te gaan door positieve voorstellen over te maken aan de beleidsmensen. Dit comité organiseerde vandaag haar eerste dialoogmoment. Een 30-tal Zottegemnaren was ter plaatse. In subgroepen werd er gedebatteerd over verschillende domeinen : vergroening, mobiliteit, integratie, circulatie,… Een aantal ideeën en suggesties herkenden we uit het Memorandum Leefbaar Bevegem dat we in de zomer van 2012 hadden opgesteld in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Daaruit mag blijken dat dat document nog steeds een interessante basis is voor beleidsmensen die een overzicht willen krijgen van wat er specifieke leeft in Bevegem en meer algemeen in Zottegem.

De initiatiefnemers plannen een volgend dialoogmoment in het voorjaar 2014. Wij zullen er zeker bij zijn. U ook? Als u met ons mee wilt komen, stuur dan even een mail naar info@bevegemseburen.be. Dan houden we u op de hoogte.

Inschrijvingen lopen vlot binnen

16 09 2012

De inschrijvingen voor het politiek praatcafé over Bevegem lopen stevig binnen. Elke dag ontvangen we inschrijvingen via internet. Vandaag kwam ook ons eerste buurtcontactpunt met een envelopje langs. Daarin zaten 31 strookjes, waarvan sommige met meer dan een deelnemer. Het belooft bakje vol te zijn. Als je ook een plaatsje wilt, vergeet dan niet in te schrijven.

Eerste journalisten hebben hun plaats op de perstribune gereserveerd

13 09 2012

Daags nadat we de media hebben geïnformeerd over het politiek praatcafé, reserveerden Guy De Clercq (radio MFM) en Geert Van De Velde (De Beiaard) reeds hun plaats op de perstribune. Deze zomer was TV-Oost er dan weer als de kippen bij om een reportage te draaien over de eerste aanzet van het memorandum voor een Leefbaar Bevegem, toen we onze zeven aandachtspunten voor de leefbaarheid uitbrachten.

Ter informatie: de laatste jaren legden we een uitgebreide media-rubriek aan met knipsels en links van allerlei artikels die in de geschreven pers verschenen over Bevegem. Die rubriek vindt u onder de hoofding “Bevegem”, of via deze link.

Memorandum meest bekeken informatie van de laatste maand

13 09 2012

Daarnet gaven de webstatistieken van de website van de Bevegemse Buren aan dat de pagina met de aankondiging van het “Memorandum voor een Leefbaar Bevegem” reeds 223 keer bekeken is, waardoor dat bericht na de homepage de meest bekeken brok informatie is van onze website. Vandaag vroegen ruim 180 bezoekers de info op. We zijn alvast blij dat ons werk de weg begint te vinden naar een groter publiek. En nu duimen dat de politiek er ook rekening mee wil houden.

Memorandum voor een Leefbaar Bevegem

31 08 2012

Vandaag kregen alle politici van Zottegem (waarvan we het e-mailadres te pakken hebben gekregen) een kopie overhandigd van het “Memorandum voor een leefbaar Bevegem“. Dat document bevat een overzicht van de aandachtspunten en de oplossingsdomeinen om de leefbaarheid in onze wijk te verbeteren. Het werd samengesteld op basis van tientallen gesprekken en e-mails met buren in Bevegem. De tekst zelf werd afgetoetst met alle buurtcontactpunten van de vereniging. Zij gaven aan dat de tekst representatief is voor wat zij zelf ervaren hebben en wat zij zelf vernamen in de straten van onze buurt. We hopen dan ook dat deze tekst de politieke partijen zal inspireren voor hun programma voor de gemeenteraadsverkiezingen. De tekst vormt ook de basis voor het politiek praatcafé van 21 september a.s.

Zeven aandachtspunten voor een leefbaar Bevegem

18 07 2012

We werken aan een memorandum voor een leefbaar Bevegem. Dat memorandum willen we tegen het einde van de zomer overhandigen aan de verschillende politieke partijen in Zottegem, zodat ze rekening kunnen houden met onze wijk bij het bepalen van hun verkiezingsprogramma — en hopelijk ook met het beleid van zodra ze in de meerderheid zitten.

De eerste stap is een lijst met zeven aandachtspunten voor de leefbaarheid van Bevegem. Die aandachtspunten zullen de ruggengraat vormen van de tekst van het memorandum, dat voor elk van die aandachtspunten concrete oplossingen zal aanreiken. Als u zelf ook voorstellen wilt doen, neem dan even contact met ons op via info@bevegemseburen.be.

De zeven aandachtspunten zijn:

  • Voldoende nachtrust. Nachtrust moet gerespecteerd worden als basisrecht voor de algemene gezondheid, voor de schoolresultaten van de jongeren en voor alle buren die uit werken gaan om hun verantwoordelijkheid te kunnen dragen en hun werk goed uit te voeren.
  • Minder druk verkeer. Het verkeer dat Bevegem in rijdt moet beperkt worden tot de plaatselijke bewoners en hun bezoekers, en mag geen doorgaand verkeer zijn of verkeer dat op weg is naar de recreatiezone. Het schoolverkeer moet snel de wijk weer kunnen verlaten.
  • Vlot parkeren voor buren. Buren met een auto zouden ten allen tijde de plaats moeten hebben om die dicht bij hun eigen woning te parkeren. Wie naar een van de gebouwen in de rand komt (station, ziekenhuis, …) zou de bewoners niet mogen verhinderen te parkeren.
  • Nette en groene straten. De straten zouden er altijd netjes moeten uitzien, zodat een slecht voorbeeld geen slecht gedrag bevordert. Met de nodige infrastructuur en afdwingbare maatregelen zou iedere bezoeker de kans moeten krijgen om die netheid te respecteren.
  • Spelen op straat. Bevegem verjongt en kan de ideale woonbuurt zijn voor jonge gezinnen met kinderen, maar dan zouden die kinderen wel op straat of op een plein moeten kunnen spelen zonder dat ze gevaar lopen of zich bedreigd voelen.
  • Een veilig gevoel.  Alle buren zouden zich altijd veilig moeten voelen in Bevegem. Als er al eens een negatief voorval is, moet daar kordaat en zichtbaar tegen worden opgetreden zodat er geen kans is op herhaling en er snel opnieuw een gevoel van veiligheid is.
  • Voldoende zondagsrust. Op zondag zou het mogelijk moeten zijn om in alle rust met vrienden en familie te genieten, om de batterijen weer op te laden om met vernieuwde energie aan een volgende werk- of schoolweek te kunnen beginnen.