Tips over inbraakpreventie op BIN-informatieavond

24 10 2012

Vandaag 24 oktober organiseerde de politie een informatie-avond over de BIN-werking en over enkele cruciale aspecten van veiligheid: inbraakpreventie en de werking van de 101-centrale. We waren te gast in de Steenoven in Herzele en kregen een boeiende uiteenzetting. De avond opende met de inbraakcijfers van de laatste jaren. Het viel op — en dat mag worden gezegd — dat het aantal inbraken gevoelig is gedaald ten opzicht van vorig jaar. Ook viel op dat niet alleen de donkere maanden inbraakgevoelig zijn. De piek tekent zich zelfs af in het voorjaar van maart tot mei. Tijdens de vakantie is het blijkbaar opvallend veilig — wat aan de zaal de lakonieke opmerking ontlokte dat ook inbrekers recht hebben op verlof. In ieder geval gaf de politie aan dat het zinvol, ja zelfs noodzakelijk is, om de woning goed te beveiligen. En dat kan zelfs voor weinig geld. Wie hierover meer informatie wenst, kan terecht in een speciaal ingerichte demoruimte in het commissariaat van Sint-Lievens Houtem. Of u kunt meteen een beroep doen op de gratis adviesverlening “technopreventie” waarbij u tips krijgt om uw huis beter te beveiligen. Meer informatie vindt u op de website van de politiezone.

Op bezoek bij de 101-centrale

4 05 2012

Vandaag waren alle BIN-verantwoordelijken van Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem samen met onze commissaris Van Steenberge en inspecteur Peeterbroeck te gast bij de 101-centrale van de politie in Gent, waar ook de oproepen vanuit Bevegem terecht komen. Indrukwekkend wat daar allemaal gedaan wordt om de veiligheid van onze wijk te waarborgen. Elke oproep wordt automatisch genoteerd, gelokaliseerd en doorgegeven naar een dispatcher die de juiste politieploegen ter plaatse stuurt. Ook de BIN-berichten worden in Gent ingesproken en vervolgens naar de lokale politiedienst verzonden voor verder gevolg.

We waren overigens aangenaam verrast hoe professioneel er wordt omgesprongen met elke oproep. De verantwoordelijken drukten ons nogmaals op het hart dat elke oproep zinvol is, zelfs als je denkt dat een ander wellicht al gebeld heeft. Onder de categorie “dit vinden we niet in orde” gaven ze enkele voorbeelden aan zoals “er is een UFO in mijn tuin geland” en “kan je mijn schoonvader even opbellen want mijn belkrediet is op”. Dat is dus niet OK, maar zolang het niet die kant op gaat, is elke oproep van de kleinste parkeerergernis tot de meest uiteenlopende zwaarwichtige gevallen welkom bij de 101-centrale. Belangrijk is wel dat u eerst de plaats van de gebeurtenis meegeeft: gemeente, straat, nummer. Die informatie moeten ze als eerste intikken in hun systeem en die informatie wordt als centrale informatie meegenomen vanaf de eerste oproep tot de opvolging van de interventie. Zonder adres geen actie, is de boodschap.

Enquête over veiligheid

2 11 2011

De politie houdt een grootschalige enquête bij de bevolking. Voelen we ons veilig in onze buurt? Doet de politie haar werk? Dat zijn de twee hoofdvragen waarop ze een antwoord willen krijgen.

Binnenkort stellen ze een nieuw Zonaal Veiligheidsplan op voor de periode 2013 tot 2016. Daarin wordt de bijdrage van de lokale politie aan de veiligheid en de leefbaarheid van onze buurt vastgelegd. Als de politie weet hoe wij zelf tegen veiligheidsproblemen aankijken en hoe wij de werking van de politie inschatten, dan kunnen ze hun beleidskeuzes beter onderbouwen.

U krijgt een unieke kans om uw mening over het veiligheidsbeleid te geven. Hoe vindt u dat de lokale politie van uw zone werkt? Hoe tevreden of ontevreden bent u over uw politie? Hoe kijkt u aan tegen mogelijke (verkeers)onveiligheid, overlast of criminaliteit in uw woonomgeving?

Tot uiterlijk 15 november 2011 kan u hierover een vragenlijst invullen. Sommige buren ontvingen die bij wijze van steekproef via de post. Als u die brief niet kreeg, mag u toch de enquête invullen via de website.

De politie liet ons weten dat uw antwoorden anoniem worden verwerkt en dat er geen band zal worden gelegd tussen de antwoorden en uw persoonlijke identiteit. Niemand zal kunnen nagaan wat uzelf gezegd hebt, dat verzekeren ze ons. Wel zullen ze de globale resultaten meenemen bij het bepalen van de beleidskeuzes in de Zonale Veiligheidsraad.