Jamborette

17 07 2011

Op dit ogenblik gaat er op de Bevegemse Vijvers een internationale scoutshappening door. De organisatie betoont veel respect voor de buren en tracht de hinder voor de omgeving te minimaliseren. De geluidsinstallatie zou volgens de organisatoren overdag enkel worden gebruikt om mededelingen te doen en niet om permanent muziek te laten spelen. De gasten moeten tussen half elf en elf gaan slapen. Als de leiding daarna nog een glas drinkt, doen ze dat binnen in de fuifzaal. Vrijdag is er een openluchtshow en die kan wel overlast veroorzaken. De organisatie is bereikbaar en stelt voor dat je hen bij overlast contacteert via de jambofoon op 0483 29 23 15. In ieder geval fijn te merken dat er rekening wordt gehouden met onze wijk.