Enquête over veiligheid

2 11 2011

De politie houdt een grootschalige enquête bij de bevolking. Voelen we ons veilig in onze buurt? Doet de politie haar werk? Dat zijn de twee hoofdvragen waarop ze een antwoord willen krijgen.

Binnenkort stellen ze een nieuw Zonaal Veiligheidsplan op voor de periode 2013 tot 2016. Daarin wordt de bijdrage van de lokale politie aan de veiligheid en de leefbaarheid van onze buurt vastgelegd. Als de politie weet hoe wij zelf tegen veiligheidsproblemen aankijken en hoe wij de werking van de politie inschatten, dan kunnen ze hun beleidskeuzes beter onderbouwen.

U krijgt een unieke kans om uw mening over het veiligheidsbeleid te geven. Hoe vindt u dat de lokale politie van uw zone werkt? Hoe tevreden of ontevreden bent u over uw politie? Hoe kijkt u aan tegen mogelijke (verkeers)onveiligheid, overlast of criminaliteit in uw woonomgeving?

Tot uiterlijk 15 november 2011 kan u hierover een vragenlijst invullen. Sommige buren ontvingen die bij wijze van steekproef via de post. Als u die brief niet kreeg, mag u toch de enquête invullen via de website.

De politie liet ons weten dat uw antwoorden anoniem worden verwerkt en dat er geen band zal worden gelegd tussen de antwoorden en uw persoonlijke identiteit. Niemand zal kunnen nagaan wat uzelf gezegd hebt, dat verzekeren ze ons. Wel zullen ze de globale resultaten meenemen bij het bepalen van de beleidskeuzes in de Zonale Veiligheidsraad.