Nieuwe buurtinspecteur vanaf 1 oktober

25 09 2010

Vanaf 1 oktober gaat onze huidige buurtinspecteur Lukas Van de Velde na 37,5 jaar trouwe dienst op pensioen. Hij draagt de fakkel over aan de nieuwe buurtinspecteur Bruno Verhecken. Bruno zal in zijn taken als wijkinspecteur bijgestaan worden door buurtinspecteur Kristof Baeyens voor wat betreft de doortrekkers en buurtinspecteur Tom De Peleceyn voor de fuifzaal.

Coördinator wijkwerking Rony Peeterbroeck, Buurtinspecteurs Lukas & Kristof (foto politie Zottegem)

Korpschef Jan de Sutter, Buurtinspecteurs Bruno & Tom, commissaris Gunther Van Steenbergen (foto politie Zottegem)

Op bezoek bij de politie

22 09 2010

Op bezoek bij de politie (foto politie Zottegem)

Maandag 20 september waren de Bevegemse Buren uitgenodigd bij de politie Zottegem. Volgende punten stonden op de agenda:

  • afscheid buurtinspecteur Lukas Van De Velde en verwelkoming nieuwe buurtinspecteur Bruno Verhecken
  • evaluatie ivm overlast rond fuifzaal door buurtinspecteur Tom De Peleceyn
  • stand doortrekkersterrein door buurtinspecteur Kristof Baeyens
  • korte voorstelling van onze vereniging en haar doelstellingen
  • toelichting Gemeentelijke Administratieve Sancties ivm geluidsoverlast door commissaris Gunther Van Steenbergen
  • werking 101
  • samenwerking met en communicatie tussen buurtinspecteurs en de inwoners van Bevegem.

Conclusie van deze meeting: Politie Zottegem, de Bevegemse Buren en de inwoners van Bevegem zijn partners om eventuele problemen in Bevegem samen aan te pakken.

Infosessie over doortrekkersterrein

28 11 2009

Op 25 november 2009 richtte de Stad Zottegem in zaal Rhetorica een infosessie in over de inrichting van een doortrekkersterrein aan de Bevegemse Vijvers. Enkele jaren geleden werd hiervoor reeds een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) goedgekeurd, zo deelde schepen van ruimtelijke ordening Paul Lievens mee. Tegen 2011 wil de stad naast het zwembad een vaste infrastructuur voor 15 woonwagens voorzien. De Provincie en de Minderhedenorganisatie gaven een uiteenzetting over het waarom en het hoe van dergelijk terrein. Uit Vlaams-Brabant bracht een provinciale ambtenaar een overzicht op de vijf jaar ervaring met het doortrekkersterrein van Beersel.

Vervolgens konden de aanwezigen vragen stellen. Daaruit bleek dat er nog geen reglement is voor de tijdelijke pleisterplaats, maar dat de politie wel de openbare orde en veiligheid doet naleven. In ieder geval belooft de stad tegen de opening van het doortrekkersterrein voor een goed reglement te zorgen. De aanwezige ambtenaren benadrukten dat de leefbaarheid van terrein en omgeving sterk afhangen van de alertheid om een aantal basisregels te doen naleven. Tot slot bleek nog dat de huidige gasten 5€ per dag en per woonwagen betalen voor hun verblijf op de parking, inclusief vuilnisophaling, elektriciteit en water. Dit zou volgens de provinciale ambtenaren in lijn liggen met de gebruiken in andere steden.

Doortrekkers in beeld

14 11 2009

TVoost_doortrekkersBegin deze week kwam de pleisterplek van de doortrekkers op de parking van de Bevegemse Vijvers in beeld op TV-Oost. Wilt u die reportage nog eens zien? Kijk dan onderaan rechts op de nieuwspagina van TV-Oost van 9/11.

Ter informatie: de stad organiseert op woensdag 25/11 om 19.30 uur een infoavond over dit onderwerp in zaal Rhetorica.