Scholen adviseren om jongeren onder 16 jaar niet naar fuiven te sturen

15 02 2012

Recent verscheen in een omzendbrief van het OLV College een oproep aan de ouders. In die oproep adviseren de directies ouders om geen jongeren onder 16 jaar naar een schoolfuif te laten gaan. Daardoor krijgen ouders in ieder geval een referentiekader en voelen ze zich beter gewapend tegen het argument “de hele klas mag gaan en ik alleen niet, wat voor ouders zijn jullie !”.