Toekomst van Bevegemse Buren

13 01 2013

Schermafbeelding 2013-01-20 om 22.08.59Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor Bevegem maakte de voorzitter van de gelegenheid gebruik om na de speech van onze nieuwe burgemeester ook even de toekomst van de vereniging scherp te stellen. “We hebben altijd constructief samengewerkt met de overheid. Daardoor werden we aanvankelijk wel eens in het socialistische kamp geplaatst. Nadien wonnen we een groene pluim en vorig jaar kregen we een helm van N-VA. Tijdens deze receptie stak de CD&V-burgemeester ons een hart onder de riem. Als straks OpenVLD ook nog iets bedenkt, dan is het hopelijk voor iedereen duidelijk dat we een a-politieke vereniging zijn,” aldus nog voorzitter Jan Lagast.

De vereniging heeft als doel om de buren bij elkaar te brengen, omdat we geloven dat verzuring en onveiligheidsgevoel sterk verminderen, als buren elkaar kennen en elkaar helpen. “Daarom benadrukken we regelmatig dat we een buurtvereniging zijn en geen buurtcomité, omdat de term ‘buurtcomité’ te gauw verward wordt met ‘actiecomité’. Als buurtvereniging slagen we erin om heel wat mensen bij elkaar te brengen en dan is het maar logisch dat we ook veel van de grieven van onze buren te horen krijgen. Die grieven bundelden we vorig jaar in een manifest, dat alle politici konden inkijken om vervolgens tijdens het politiek praatcafé rechtstreeks aan de Bevegemnaren hun visie te verkondigen. Door dat manifest en door de organisatie van die activiteit is misschien hier en daar een perceptie van actiebereidheid ontstaan. Om duidelijk te maken dat we nog steeds in de eerste plaats een vereniging zijn voor en door onze buren uit Bevegem, plooien we ons dit jaar nog wat meer terug op onze kerntaak en reduceren we de berichtgeving op deze website hoofdzakelijk tot de activiteiten die we zelf organiseren.”

De BIN-werking krijgt ook een eigen plek naast de buurtvereniging. Jan Lagast: “Carolien Opdecam, één van onze buurtcontacten, heeft de coördinatie van die BIN-werking overgenomen en opende een aparte facebook-groep voor alle berichtgeving over veiligheid in Bevegem. Die BIN-werking krijgt weliswaar de steun van de Bevegemse Buren, maar zal ondertussen wel meer een eigen plek krijgen op internet zodat BIN-werking en buurtvereniging harmonieus naast elkaar kunnen bestaan.”

Een spetterend 2011!!

28 12 2010

Het bestuur en alle buurtcontactpunten van Buurtvereniging Bevegemse Buren vzw wensen alle inwoners van Bevegem en hun familie prettige feesten. Dat 2011 een vreugdevol, liefdevol en gezond jaar mag worden!

 

Klik hier om de nieuwjaarswensen van de buren te bekijken.

Nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2011

16 08 2010

Op 9 januari 2011verwelkomen de Bevegemse Buren voor de 2de maal alle inwoners van Bevegem op hun nieuwjaarsreceptie. Hou die datum dus alvast vrij, verschuif die andere afspraken naar een andere dag en kom op 9 januari samen met ons toasten op 2011! Meer informatie volgt later.

Bevegemse Buren zijn nu een echte VZW

30 01 2010

Buurtvereniging Bevegemse Buren is nu officiëel een echte VZW. Op 25 januari publiceerde het Belgische Staatsblad de oprichting en de statuten van de nieuwe VZW. Het officiële persbericht vindt u hier.

Het bestuur heeft inmiddels zijn eerste vergadering gehouden en op die manier werd het offciële startschot van onze nieuwe vzw gegeven.

Buurtcomité L wordt Buurtvereniging Bevegemse Buren

20 10 2009

Buurtcomité L werd op 12 oktober 2009 omgevormd tot een buurtvereniging die van Bevegem een buurt wil maken waar het even aangenaam wonen is als vroeger. Om duidelijk te maken dat we er zijn voor heel Bevegem hebben we besloten om de naam aan te passen naar “Bevegemse Buren”. Die naam maakt eveneens duidelijk dat we als buren samen aan een betere woonomgeving willen werken. Onze eerste zorg is het contact tussen buren te versterken. Ondertussen werken we in dialoog met de overheid aan oplossingen voor enkele problemen die zich in de wijk voordoen.

24/1/2010 – ter info: recent verschenen enkele artikels in de media met een foto van voormalig bestuurslid Karel Van Gansbeke en een verwijzing naar een buurtcomité. Het gaat daarbij om een initiatief dat volledig los staat van de buurtvereniging Bevegemse Buren. U kunt hen bereiken via actiecomitebevegem@live.be.

acaciakastanjekerk