Bevegemse Buren zijn nu een echte VZW

30 01 2010

Buurtvereniging Bevegemse Buren is nu officiëel een echte VZW. Op 25 januari publiceerde het Belgische Staatsblad de oprichting en de statuten van de nieuwe VZW. Het officiële persbericht vindt u hier.

Het bestuur heeft inmiddels zijn eerste vergadering gehouden en op die manier werd het offciële startschot van onze nieuwe vzw gegeven.

Voormalig Buurtcomité L genomineerd voor Groene Pluim

24 01 2010

Op zondag 24 januari reikte Groen! reeds voor de zesde maal de Groen!e pluim uit. Groen! wil met deze pluim een aantal Zottegemse initiatieven in de bloemetjes zetten voor hun verdienstelijke bijdrage aan de maatschappij.

Ook dit jaar waren er 3 genomineerden waaronder de oprichters van het vroegere Buurtcomité L. De andere genomineerden waren Sociaal Huis vzw Pandora en de Vrienden van het Uilenbroek.

Het vroegere Buurtcomité L, dat in oktober 2009 werd omgevormd tot de huidige Bevegemse Buren, kreeg deze nominatie omdat zij de problemen in Bevegem aankaartte bij het politieke bestuur. Hierdoor werden deze problemen op de politiek agenda gezet.

De Vrienden van het Uilenbroek hebben een vernieuwde werking uitgebouwd rond het natuurgebied Uilenbroek-Parkbos en werken samen met buurtbewoners, boeren en natuurpunt-leden in het natuurgebied. Zo werd er reeds een nieuw wandelpad aangelegd.

Het was uiteindelijk Sociaal Huis vzw Pandora die de Groen!e Pluim in ontvangst mocht nemen. Deze vzw bestaat voornamelijk uit vrijwilligers die onthaal verzorgen voor mensen in nood zoals slachtofferhulp bij partnergeweld, oudermishandeling, familie van verkeersslachtoffers. Sociaal huis vzw Pandora kan u vinden in de Grotenbergestraat 24-26 en via deze link.

Buurtcomité L wordt Buurtvereniging Bevegemse Buren

20 10 2009

Buurtcomité L werd op 12 oktober 2009 omgevormd tot een buurtvereniging die van Bevegem een buurt wil maken waar het even aangenaam wonen is als vroeger. Om duidelijk te maken dat we er zijn voor heel Bevegem hebben we besloten om de naam aan te passen naar “Bevegemse Buren”. Die naam maakt eveneens duidelijk dat we als buren samen aan een betere woonomgeving willen werken. Onze eerste zorg is het contact tussen buren te versterken. Ondertussen werken we in dialoog met de overheid aan oplossingen voor enkele problemen die zich in de wijk voordoen.

24/1/2010 – ter info: recent verschenen enkele artikels in de media met een foto van voormalig bestuurslid Karel Van Gansbeke en een verwijzing naar een buurtcomité. Het gaat daarbij om een initiatief dat volledig los staat van de buurtvereniging Bevegemse Buren. U kunt hen bereiken via actiecomitebevegem@live.be.

acaciakastanjekerk