Buren protesteren tegen extra parkings rond kerk

2 06 2012

Enkele buren uit de Acacialaan hebben een protestactie georganiseerd tegen de extra parkings die rond het groene pleintje van de kerk zouden worden ingepland.

Stad wil geen vuilnisbakken plaatsen

5 05 2012

Na de grote lenteschoonmaak hadden enkele buren aan de stad gesuggereerd om vuilnisbakken te plaatsen in de Ooststraat, op het Politiek Gevangenplein en op het pleintje naast de kerk. Schepen Lievens gaf aan dat niet hij, maar wel de burgemeester zou reageren, en die schreef ons het volgende:

Over de problematiek van openbare vuilnisbakken is al heel wat inkt gevloeid. Ons standpunt – en wij staan daar lang niet alleen mee, want ook onder meer de NMBS treedt het bij en handelt er naar – is en blijft dat het plaatsen van vuilnisbakken geen oplossing is, indien de mentaliteit van de bevolking niet verandert. Meer nog, vuilnisbakken trekken vuilnis aan. Vooral omdat heel wat mensen er geen graten in zien om hun huisvuil in de publieke vuilnisbakken te proppen, ligt er altijd afval naast de vuilnisbak. Zolang particulieren op een paar eurocenten beknibbelen en op openbare plaatsen hun huisvuil dumpen, zien wij geen echte oplossing. Dat is trouwens ook de reden waarom de NMBS zijn grote vuilnisbakken op de perrons destijds heeft verwijderd. Afgelopen woensdag stelde Patrick Dewael, burgemeester van Tongeren, in een reportage over de GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties) van het VRT-programma “Volt”, nog onomwonden en ik citeer: “Openbare vuilnisbakken zitten proppensvol omdat particulieren daar hun huisvuil komen in dumpen.” Dit is een zoveelste bevestiging van mijn stelling. U kunt deze reportage overigens integraal raadplegen via: http://www.een.be/programmas/volt. Het is doodjammer dat egoïsme het algemeen welzijn beknot. Maar als iedereen zijn restafval (waaronder leeggoed) terug meeneemt, zal men geen zwerfvuil meer tegenkomen.

Politiewaarschuwing

8 12 2010

We ontvingen vandaag de volgende waarschuwing van onze wijkagent Bruno Verhecken:

Gisteren kreeg ik melding van een bewoner van de Acacialaan dat er een man, die zich uitgeeft als “iemand van het water”, komt aanbellen en vervolgens voorstelt om een waterverzachter te komen plaatsen op de binnenkomende waterleiding. De kostprijs van de waterverzachter zou 100 euro bedragen. Het slachtoffer is niet ingegaan op zijn voorstel doch wenste hier wel melding van te maken.

Als u ook dergelijk voorval meemaakte, wordt u vriendelijk verzocht om dit te melden aan de wijkagent op het e-mailadres bruno.verhecken@pz5429.be.