Hulp voor onze Zuiderburen

3 01 2022

In de vroege ochtend van donderdag 15 juli was klimaatverandering niet langer iets wat alleen heel ver weg kon gebeuren. De beelden van smeltende poolkappen en bosbranden overal op aarde staan op ons netvlies. Maar die dag was het hier, aan de Vesder. In het stromingsgebied van deze rivier is het leven van voor die periode compleet weggevaagd. We hebben allemaal de afschuwelijke beelden gezien, maar eveneens de beelden van de vele vrijwilligers en de golf van solidariteit.

de volle camionette

Op woensdag 15 september zijn een aantal Bevegemse Buren met camionette en aanhangwagen een eerste keer met hulpgoederen en helpende handen naar de getroffen regio vertrokken. Via een Whatts App groepje van vrijwilligers hebben we zo heel gericht noodhulp kunnen bieden, waarbij er toen dozen vol droge voeding, poetsmateriaal, verwarmingstoestellen en schoolgerief werden gedoneerd in Aywaille, Jemeppe en Awans. Dit alles werd met open armen ontvangen, maar de noodkreet om voornamelijk eten was schrijnend.

De situatie daar heeft ons zodanig geraakt, dat we besloten hebben om deze lokale steun structureel te blijven aanbieden. Zo rijden we bijna elke 14 dagen met een auto vol met voornamelijk droge voeding, poetsgerief en verzorgingsproducten naar de getroffen regio. De straten en rivierbeddingen liggen ondertussen al maanden vol met afval en de penetrante geur van vocht ( en momenteel koude) in de huizen zal nog een tijdje blijven hangen. Maar met onze kleine bijdrage kunnen onze Waalse buren lekker koken en de koude trotseren.

het donatiecentrum in Jemeppe

We blijven dus goederen (droge voeding, verzorgingsproducten, poetsgerief, honden -en katteneten maar ook verwarmingstoestellen) verzamelen en dankzij de lokale handelaars apotheek Van Holder, groepspraktijk Laaif en buurtwinkel Dirkske hoeven jullie daar niet ver voor te lopen. Door spontane donaties hebben we ook al 1000€ kunnen storten aan het donatiecentrum van Jemeppe, maar indien je graag naast goederen ook een centje wil bijdragen mag je dat altijd doen op het rekeningnummer van de buurtvereniging BE66 9734 1497 6643 met vermelding steun Wallonië.

Een fijne zomeractiviteit op 22 augustus

22 09 2021

Op 22 augustus heeft de eerste zomeractiviteit van de buurtvereniging sinds lang plaatsgevonden. Dankzij betere coronacijfers kon deze organisatie dan toch doorgaan. Ondanks het mindere weer, de drukke agenda van iedereen en een te korte voorbereidingstijd hebben een 20 tal buren vanalles te koop aangeboden en kwamen de gegadigde kopers van alle leeftijden heel snel tevoorschijn bij een straaltje zon. De verkooppunten situeerden zich in het hart van Bevegem rond de kerk, nl. de Acacialaan, de Jules Lootenslaan, de Sportstraat, de Welzijnsstraat, de Godveerdegemstraat en de Dr Van Wymerschlaan.

een verkooppunt in de Acacialaan

Dankzij de directie van St Barbaracollege afdeling Heilig Hartplein kon de overdekte speelplaats van de school gebruikt worden als verkoopplaats, verzamelpunt, vertrekpunt voor de wandeling én als droge plek voor ons Bevegems circus Melenzias van Peter en Nele.

Om 14u vertrokken een 20tal buren voor een historische wandeling in Bevegem, waar de kruisbestuiving tussen oude en nieuwere weetjes en de lichaamsbeweging verrijkend was voor lichaam en geest.

de wandeling met een stop in de Dr Van Wymerschlaan

Vanaf 15u30 was het verzamelen geblazen op de school voor wat een zeer geslaagde afsluiter was van een mooie Bevegemse Burenactiviteit : circus Melenzias. Een vijftigtal kinderen van 2 tot 77 jaar genoten met volle teugen van Nele, Peter en hun begeleidende dieren.

Buren jong en iets ouder samenbrengen is onze core business en daar zijn we zeker in geslaagd. De lachende gezichten en de verwondering van de kinderen bij de circusacts blijven gegrift in ons geheugen.

een sfeerbeeld

Noteer alvast de tweede editie op 21 augustus 2022, waarbij we nu al weten dat meer buren hun winkeltje gaan openstellen, de circusact opnieuw present zal zijn, de kinderziektes van een eerste organisatie zullen gecounterd worden en onze ondersteunende handelaars ( Bakkerij Seghers, apotheek Van Holder en buurtwinkel Dirkske) zullen blijven ondersteunen.

Zomeractiviteit op 22 augustus : garageverkoop en wandeling

12 08 2021


In de vorige Bevegemse Courant hebben we jullie zondag 22 augustus laten vrijhouden, want we hebben elkaar gemist de laatste maanden. Deze week hebben we het fiat gekregen van het stadsbestuur om alsnog een zomeractiviteit te organiseren die buiten doorgaat en dus coronaproof is. We hebben alvast de zon besteld.
Op het buurtnetwerk Hoplr was er de laatste tijd veel animo voor een garageverkoop. Als buurtvereniging leek ons dit een fijn initiatief, waarbij we vertrekkend aan het speelpleintje aan de kerk van Bevegem  de buren kunnen laten wandelen langs de verschillende ingeschreven buren (en hun huis of garage) die graag iets te koop of te geef aanbieden. Een plannetje zal aangereikt worden tussen 10u30 en 16u, zodat je op eigen tempo en uur kan genieten van wat aangeboden wordt. Na je wandeling kunnen we jullie een drankje aanbieden en fijne burenbabbels. Een soort nieuwjaarsdrink in augustus lijkt het wel.

The place to be op 22 augustus tussen 10u30 en 16u


Wil je echter graag ook meer weten over de buurt waar je woont en wil je dat combineren met een wandeling, dan bieden we om 11u en 14u een geleide wandeling aan in en rond Bevegem. Deze wandeling zal eveneens passeren langs de deelnemende garages. Maar daarenboven laten we je kennismaken met de grenzen van Bevegem, met begrippen als oud en nieuw Zottegem, de “Ronselaer” , de ramp en zoveel meer. Met andere woorden herbeleef je Bevegem van vroeger en nu. Nadien zal je anders kijken naar onze woonwijk.

Verwacht je aan een wandeling aan slentertempo van maximum 1u30, waar buggy’s, rolstoelen en iedereen tussen 0 en 99jr welkom is. Terug aan de kerk is er een verrassing voor de kinderen, een fijn speeltuintje en een drankje voor (groot)ouders.

Schrijf je in door een mailtje te sturen naar info@bevegemseburen.be voor de garageverkoop en de wandeling. Dat maakt de organisatie gemakkelijker, afgestemd op het aantal deelnemers en dan kunnen we voldoende drank en kinderverrassingen aanvoeren.

Geniet van de zomer

14 07 2021

De zomervakantie is gestart. De kinderen groot en klein hebben hun rapporten en resultaten gekregen. Ouders en grootouders krijgen het iets rustiger. De rode duivels hebben voor overvolle pleinen en terrassen gezorgd en wij genieten allemaal van een beetje meer vrijheid en nabijheid.

Kijk jij, na twee afgelastingen, ook reikhalzend uit naar een nieuwe nieuwjaarsdrink? Wees gerust: wij ook. Maar corona of geen corona: een buurtvereniging kan en wil zich niet veroorloven om stil te blijven zitten. Dus probeerden we ook in de voorbije maanden vanalles te realiseren, binnen het keurslijf dat de COVID-regels ons oplegden. We willen je de bloemlezing niet onthouden.

Wat was….

De poets van 3 april

Ook in 2021 lieten de Bevegemse Buren zich niet onbetuigd bij de grote zwerfvuilopruimactie POETS, georganiseerd door stad Zottegem. Het gespreksthema onder de ‘poetsers’: eigenlijk zouden we dit soort opruimactie het hele jaar moeten kunnen doen. Ben je het daarmee eens? Stuur dan als de bliksem een mailtje naar milieu@zottegem.be. Zij bezorgen je prompt een pakketje met afvalgrijpers, handschoenen en zwerfvuilzakken zodat je meteen aan de slag kan.

de vangst van 2021 : 54 mondmaskers en zoveel meer…

De Actie Straatvinken van 20 mei

Meer dan 4000 burgers in Vlaanderen hebben op 20 mei een uur lang geteld hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen door hun straat passeerden. Onder hen ook enkele Bevegemse buren. Dat gebeurde in het kader van een grootscheeps burgeronderzoek dat wil bekijken of, en in welke mate, het verkeer in Vlaanderen duurzamer wordt. De deelnemers worden ook bevraagd over de leefbaarheid van hun buurt. Op de resultaten is het nog even wachten tot het najaar, maar info over de vorige edities vind je op  www.straatvinken.be. We houden je zeker op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Het overleg met de burgemeester op 6 mei

Gemiddeld om de twee jaar plannen de Bevegemse Buren een overleg in met de verschillende politieke fracties in Zottegem. Omdat zo’n overleg moeilijk te organiseren was binnen de geldende coronaregels, hebben we in mei een tussentijds overleg met burgemeester Jenne De Potter gevraagd en gekregen. Het centrale thema van dat overleg? De leefbaarheid van Bevegem.

Bevegemse Buren pleit in elk politiek overleg consequent om proactief rekening te houden met leefbaarheidsindicatoren. We drukten de burgervader op het hart dat we als buurtvereniging het gevoel hebben dat veel discussie vermeden zou kunnen worden als het beleid bij bestuursbeslissingen over, bijvoorbeeld, vergunningen of (ver)bouwprojecten als het nieuwe sportsite. Dat soort projecten verdient dat je al bij de vergunningsaanvraag anticipeert op mogelijke problemen met geluid, licht, mobiliteit en parkeerdruk. Zo vermijd je overlast, en zorg je ook dat de buurt niet in de rol van klagers geduwd wordt, wat niet de bedoeling kan zijn.

We stelden, voorlopig helaas tevergeefs, voor dat het schepencollege zich in zou schrijven in het project Leefbare Buurt van De Vlaamse Bouwmeester, Fietsberaad Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur. De burgemeester bevestigde wel dat er werk gemaakt wordt van een mobiliteitsplan dat een blauwe zone in Bevegem installeert.

Het participatief overleg met Tennis en Padel Zottegem op 10 juni

In het zesmaandelijks overleg tussen de buurt en de Tennis en Padel club, gefaciliteerd door de stad, ging het vooral over leefbaarheid. Geluidsoverlast, sluitingsuren en foutparkeren,.. werden hier besproken en opgevolgd.

Wat bezig is…

We hoorden ook over enkele projecten die een impact op de leefbaarheid van de buurt zouden kunnen hebben.

Appartementen Acacialaan/Heilig Hartplein

Er zijn plannen/wordt gebouwd aan nieuwe appartementen in de Acacialaan en op het Heilig Harplein. Meer dan 500 Bevegemnaars uitten intussen ernstige bezorgdheden over het groene karakter van Bevegem dat verloren dreigt te gaan. Dat kan verkeersproblemen geven, menen ze, maar bijvoorbeeld ook een verstoring van de waterhuishouding. Uiterlijk op 19 augustus moet het schepencollege een beslissing nemen in een van de dossiers.

Lees hier een recent persbericht: https://www.hln.be/zottegem/aannemer-dient-weer-bouwvergunning-in-verappartementisering-bedreigt-bevegem-opnieuw~aa532ccd/

Oversteekplaats Godveerdegemstraat-Acacialaan

De werken voor een voetgangersoversteekplaats op de hoek van de Acacialaan en de Godveerdegemstraat zijn intussen afgerond. De oversteekplaats moet het kruispunt veiliger maken voor zwakke weggebruikers.

Heraanleg Welzijnstraat en Grotenbergestraat

Het stadsbestuur werkt aan nieuwe plannen voor de heraanleg van de Welzijnsstraat. Wanneer die klaar zijn, worden ze opnieuw voorgelegd aan de buurt. Het geduld van deze buren wordt dus nog even op de proef gesteld.

Extra bos en uitbreiding Finse piste

Het stadsbestuur plant 2 hectaren extra bos te voorzien bij het park van Breivelde. Er komt ook een 500 meter lange extra lus voor de al bestaande Finse piste aan de Bevegemse Vijvers. Een troef dus voor natuur- en sportbeleving in Bevegem.

Skatepark aan het OCMW : van skaters voor skaters

Het Zottegemse pop-up skatepark is een feit. Het kwam er op vraag van Zottegemse skaters die ruimte zochten om te skaten in afwachting van een nieuw skatepark. Via een goed uitgewerkt projectvoorstel werd gehoor gegeven aan hun behoefte. Een mooi voorbeeld van een participatieproject tussen jongeren en onze stad. Elke dag zien we hier tientallen jongeren fijne bewegingen oefenen. Voor de nieuwsgierigen : kom naar de parking van het OCMW en begin maar te trainen. Iedereen welkom tot eind augustus op het pop-up skatepark!

Wat komt…

Er beweegt heel wat in onze buurt. Bevegem krijgt nog meer onderwijs, recreatie en woongelegenheid. Dit kunnen heel mooie evoluties zijn, op voorwaarde dat er rekening gehouden wordt met indicatoren die de leefbaarheid beïnvloeden. De Bevegemse straten zullen nog heel wat auto’s moeten slikken. Het mobiliteits -en parkeervraagstuk blijft dus een grote bezorgdheid. We kijken hoopvol uit naar de beslissingen die het stadsbestuur van Zottegem zal nemen en vertrouwen erop dat ook zij de kaart van leefbaarheid zullen trekken! We kunnen er met z’n allen over waken om hier een positief en constructief verhaal van te maken.

Toch bezorgdheden? Laat ons samen kijken wat we eraan kunnen doen!

Intussen hopen we met jullie op betere tijden. In afwachting van, hopelijk, een volgende nieuwjaarsreceptie willen we graag een zomeractiviteit organiseren. Op het buurtnetwerk Hoplr lijkt er veel animo te zijn voor een garageverkoop. Wat dachten jullie van een wandeltocht langs de Bevegemse verkopers? Op het parcours van deze wandeling, voorzien we dan een traktatie van de Bevegemse buren. Tot op heden kunnen we echter nog niks beloven, maar onze aanvraag bij de stad is alvast ingediend. Zodra we toestemming hebben, communiceren we hierover. Hou alvast zondag 22 augustus vrij!

een sfeerbeeld van onze laatste zomeractiviteit in 2017

Fijne zomervakantie!

Poets op 3 april : het geluk ligt voor het rapen

1 04 2021

Het is een zonnige maandagochtend. Ik wandel met een afvalknijper in de hand, zoekend naar andermans troep. Ik speur naar bierblikjes, snoepwikkels, mondmaskers en pamfletten, boterhamzakjes, chipzakjes. Ik heb mezelf een werkstraf cadeau gedaan : ik zal de schepping verlossen van al het vuil en alle narigheid.

Oh wacht : daar glinstert iets onder een struik. Mijn hart springt op, ik ben de goudzoeker die zijn eerste klompje ontwaart. Voorzichtig benader ik het object, behendig stuur ik mijn grijper de struiken in. Hap doet de tang. Beet. Hup in de zak.
Oh, wat is dat tastbaar, bevredigend werk. Geen werkstraf maar een godsgeschenk. Zoveel fijner dan toetsenbordridder zijn. Ik foeterde de laatste tijd te veel. Wie foetert, krijgt lelijke rimpel, wordt even lelijk als het kwaad. Trouwens, wat is kwaad, wat is goed? Weet ik veel. De wereld is niet simpel, maar dit colablikje wegplukken is goed.
Afval rapen is omtoveren. Wie afval raapt, ziet geen afval meer – die ziet paaseieren. Chagrijn wordt blijdschap. Ergernis wordt eergevoel. En je werkt in een confettiregen van glimlachjes en opgestoken duimen. Je gaat gloeien, ik merkte het vanochtend al onderweg naar hier : alleen al de grijpstok wekt goedkeurende blikken. Tekst van Arjen van Veelen uit “De Standaard 18 maart”

Editie 2018 : Bevegem was al gepoetst door de Bevegemse scholen

Een belangrijke doelstelling van onze buurtvereniging is het contact tussen buren versterken en bijdragen aan een hechte én propere buurt. Dit weekend kondigt zich zo’n kans aan. Zin in een sociale activiteit met de buurt, volledig coronaproof uiteraard? Sluit samen met de Bevegemse Buren aan bij de POETS actie van Stad Zottegem! Zaterdag 3 april verzamelen we om 9u30 aan het Heilig Hartplein. Gewapend met afvalgrijpers, handschoenen en zwerfvuilzakken proberen we min. 4 straten proper te maken. We vormen bubbels van max. 4 personen, bij  voorkeur met je eigen gezin. Het stadsbestuur zorgt voor een versnapering.

Mogen we ook op jou rekenen? Geef een seintje op info@bevegemseburen.be en we zorgen dat er afvalgrijpers, handschoenen en zwerfvuilzakken aanwezig zijn om samen aan de slag te gaan in onze buurt!

Sneeuw en lente in één week

16 02 2021

Wanneer ik beneden kom en buitenkijk, lijk ik in een kerstkaartje te staan. Het water bevroren en over de planten, de haag en de daken een dun laagje sneeuw, dat lijkt op poedersuiker. Prachtig is het. Zo prachtig dat ik een opstoot van intens geluk voel wanneer ik me, met een kop koffie en een dekentje over mijn benen, nestel in de zetel die uitkijkt op dat winters mooi. Eventjes lijkt alles perfect. Ik vergeet eventjes mijn telefoon en laptop en zit daar gewoon eventjes. Starend naar de dwarrelende vlokjes en genietend van de schoonheid van het leven. De rest van de dag pauzeer ik telkens ik een ergernis voel opborrelen, en kijk naar de dwarrelende vlokjes die dansen in de lucht. En het is prachtig. En ik hoef niet te weten hoe ze landen. Soms is enkel kijken naar de schoonheid en de lelijkheid negeren, het enige dat je kan doen.

Naar Dalila Hermans uit “De Standaard”

Bevegem op 14 januari 2021

Ondertussen is de sneeuw op één dag verdwenen en zal de temperatuur dit weekend zo’n 20 graden stijgen. Plots is de lente in aantocht, wat zorgt voor mooie vooruitzichten op heel veel vlakken. We krijgen dus binnenkort de zon, krokussen en narcissen te zien. Naast al het natuurlijk schoon zullen de komende maanden spannend zijn in Bevegem door diverse projecten. Zo zullen eerdaags de vaccinaties in de Bevegemse Vijvers van start gaan, waardoor een lichtpunt in de coronatunnel in zicht komt. Maar de Bevegemse straten zullen heel wat auto’s moeten slikken, wat met een goede circulatie en ordehandhaving helemaal geen probleem is. Het mobiliteits -en parkeervraagstuk is een grote bezorgdheid van de buurtbewoners. De buurtvereniging Bevegemse Buren is heel blij met de diverse participatievergaderingen over o.a. de werken in de Welzijnsstraat / Grotenbergestraat en het masterplan van de sportsite in de Bevegemstraat. Ook de gesprekken over een Bevegemse blauwe zone worden zeer positief onthaald. Na de informele gesprekken is het moment gekomen om de gemaakte afspraken te formaliseren en zo de veiligheid en leefbaarheid van onze mooie, rustige en groene leefomgeving te bewaken. We danken dan ook onze burgervader en schepenen voor hun beleid waar participatie geen loos woord is.

Narcissen in 2020

Op naar een warm en mooi 2021

4 01 2021

We wensen jullie allemaal een heel liefdevol en wat dichterbij 2021, met een goede gezondheid en veel inspirerende en warme momenten. 2020 zal voor altijd in ins geheugen gebeiteld staan, want plots was daar corona. Ondertussen zijn we al maanden aan onze schermen gekluisterd, kan een spontane knuffel niet meer, is coronabubbel een woord dat we nooit meer vergeten en is het nieuwe normaal met social distancing en mondmasker een vanzelfsprekendheid. En toch verbaast de veerkracht van mensen ons elke dag. Elke dag slagen we erin om onszelf te overstijgen in kleine en grootse dingen, in solidariteit en creativiteit. We hebben ons huis, onze wijk en onze dichte natuur al wandelend en fietsend (her)ontdekt.

een stil nieuwjaar 2021

We hebben als buurtvereniging even de kat uit de boom gekeken, maar het zal niemand verbazen dat we onze hoogmis – de nieuwjaarsreceptie voorzien op 31 januari – spijtig genoeg een jaartje moeten uitstellen. Geen bubbels in ons glas in de feestzaal van de Bevegemse Vijvers, we blijven nog eventjes in onze andere bubbel. Eind januari samen met zo’n 300 bekende en nieuwe buren het glas heffen op het nieuwe jaar zit er niet in, evenals de fijne burenbabbels en de banden met de buren aanhalen. Maar als buurtvereniging willen we ook en zeker in coronatijden heel graag de lijm blijven tussen de buren. De vele vrijwilligers van de buurtvereniging zijn dus ondertussen aan het broeden op een alternatief, want net nu hebben we allemaal wel nood aan verbinding en positieve initiatieven. Binnenkort lees je daarover hier op de website en eventueel in ons digitaal nieuwsbriefje “de Bevegemse Courant” meer over.

spelende kinderen op de receptie editie 2020
een receptie zonder corona : januari 2020
Leefbaarheid Bevegem in het gedrang

25 05 2020

Na de coronastilte komen er een aantal berichten over Bevegem op ons af, die ons allen beroeren. Eén van de iconische hoeken in Bevegem aan de voet van de Acacialaan dreigt te verdwijnen. De plannen die de prachtige villa met bomen en vijver willen omtoveren in 15 appartementen en 28 parkeerplaatsen zijn ter inzage . Ook de “villa Machtelinckx” aan de overkant staat al een tijdje leeg en de vrees dat bouwpromotoren de villa met sterrenkijker in handen zullen krijgen is niet ongegrond. Het toelaten van appartementen op de ene hoek kan ongetwijfeld een precedent scheppen voor andere terreinen in de omgeving, waardoor het groene en residentieel karakter van onze woonwijk kan verloren gaan. Naast het verdwijnen van de villa als architecturale pareltje en het verdwijnen van de mooie bomen, het vele groen en de vijver is het effect van dit project op de mobiliteit in de omgeving immens. Net daar passeren veel scholieren, voetgangers en fietsers op weg naar school, het station of het centrum. Net daar hebben de fietsstraten hun definitief en duidelijk karakter gekregen.

straatbeeld+stepper

Net het thema mobiliteit en veiligheid is een andere bezorgdheid waar we vandaag mee worden geconfronteerd. De werken op het kruispunt Godveerdegemstraat, Broeder Mareslaan en Kastanjelaan zijn gestart en beogen een voorrangswijziging voor een betere doorstroming van de achterkant van het station richting ziekenhuis voor het gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers naar of weg van het centrum zullen dit kruispunt dan maar beter vermijden.

Over de plannen van Sotto’s om de ganse zomer drive-in evenementen te organiseren aan de Bevegemse Vijvers zijn de meningen zeer verdeeld. Om het contact met het publiek aan te halen bij de optredens wordt er gesproken van toeterende auto’s. Misschien is een andere locatie daarvoor beter geschikt dan een woonwijk?

Een groot aantal buurtbewoners heeft ons gecontacteerd met terechte bezorgdheden en vragen. Als buurtvereniging proberen we vooral de lijm te zijn tussen de buurtbewoners, maar we zetten ons binnen onze mogelijkheden uiteraard ook in voor de leefbaarheid van onze woonwijk. Gesprekken daaromtrent zijn dus gepland.

 

 

 

Mei 2020 – moederdag in coronatijd

8 05 2020

De  Belg in quarantaine heeft ‘een klein geschenk’ gekregen. Na de opstart van de bedrijven met natuurlijk de nodige veiligheidsmaatregelen is er nu ook een sociale maatregel – naast één coronabuddy mogen er nog 3 contacten bijkomen. Wat voor de ene als een klein geschenk wordt beschouwd is voor de andere dé oorzaak van keuzestress. Het is hoe dan ook een lichtpuntje, een kleine tussenstap in deze exit. Elke versoepeling geeft aanleiding tot gezeur. Maar er zijn ook veel creatieve initiatieven zoals je in Gent de affiches “neuten mag, pleuje niet” overal ziet. Onderstaande foto toont ook weer op een ludieke manier dat burgerzin en binnenblijven echt nog onze “way of life” moet zijn. Na dien zal de liefde nog zo groot zijn.

gentcorona zonder naam

Er zijn in deze onzekere tijden nog zekerheden : ondanks de stille dagen is ons Bevegems straatbeeld een beetje veranderd door de wapperende witte doeken, klappende handen en luidende kerkklokken om 20u. Los van corona hebben onze fietsstraten hun definitieve grondtekening gekregen en wordt er achter de schermen gewerkt aan een duidelijk straatbeeld in groot Zottegem.

foto3965 (003)

Zondag zal het voor alle mama’s een speciale moederdag zijn : een virtuele knuffel, een bloemetje aan de deur, een babbel op afstand. Volgende column met als titel “De hand op de rug” van Ann De Craemer uit de krant De Morgen van donderdag 7 mei is te mooi om niet te verspreiden en voor alle jonge en iets oudere (groot)moeders :

Ik herinner me haar vertrouwde schoot. Het moet een van mijn eerste herinneringen zijn. Ik ben net thuis na school en krijg, zoals elke dag, een Vitabiskoek. Die vind ik het lekkerst wanneer ik ‘m sop in warme chocomelk. Af en toe voel ik hoe ze een kus op mijn kruin geeft.

Ik herinner me haar tranen. Opnieuw is het winter. Ik ben twaalf jaar ouder en ze komt met mijn vader thuis van het ziekenhuis. “Het is voorbij”, zegt ze. Ze laat zich zakken in de zetel en schudt het hoofd. Ik sta op en neem haar in mijn armen. Deze keer is het mijn beurt om een kus op haar kruin te geven. Mémé, de persoon die ik het liefst zie, is een uur geleden gestorven. Al snel neemt mama de rol van moeder weer over. Want zo zijn moeders. Eenmaal moeder, altijd moeder. Ik schok van het huilen en ze neemt me in haar armen en zegt dat ik niet mag wenen, want mémé gaat nooit echt dood. Opnieuw haar hand op mijn rug.

Ik herinner me haar glimlach. We zijn samen in Koksijde, waar ik de eerste lezing heb gegeven na mijn depressie. Mijn moeder is meekomen omdat ik had gezegd dat ik bang was dat het niet zou lukken. Wanneer de lezing is afgelopen en ik vertel dat het goed is gegaan en ik er zelfs van genoten heb, lacht niet alleen haar mond, maar doen ook haar ogen dat. Haar hele gezicht is één grote glimlach.

Moeders. Ze zijn goud. Ze zijn warmte. Ze zijn de hand op je rug. Ze zijn de kus op je kruin, ook als je een groot kind bent geworden. Zondag vieren we onze moeders. Sommigen kunnen ons niet zien. Ik wel, zij het op afstand…

 

 

 

Corona legt land plat, maar toont ook veel moois

20 03 2020

Sinds deze week plooit het leven van bijna alle Belgen zich terug op het gezin. Je mag alleen buitenshuis om naar je werk te gaan, naar de voedingswinkel, bank, post, apotheek en krantenwinkel. De scholen en speeltuintjes zijn  dicht. En ook op het werk moeten de regels van social distancing (anderhalve meter afstand) gerespecteerd worden. Deze maatregelen zijn ongezien sinds het bestaan van België, maar zijn nodig om te verhinderen dat de ziekenhuizen onder een golf van het sars-CoV-2- virus kraken. Elke besmette persoon besmet gemiddeld 2.5 andere personen en dit is afhankelijk van het aantal contacten en de besmettelijkheid van het virus. Het aantal contacten brengen we terug door binnen te blijven en de besmettelijkheid door hygiënemaatregelen zoals veelvuldig handen wassen, geen contact met de risicogroepen, hoesten en niezen in een doekje of in de elleboog…

bomen bloeien

Het is dus gelukkig overal stil, de straten en treinen zijn leeg en gelukkig mogen we nog buiten ( als we afstand houden) en dat doen we ook.  Blijven bewegen, ieder naar eigen vermogen, is immers ook essentieel voor lichaam en geest. We komen elkaar tegen op straat. Een glimlach, een mooie magnolia, paaslelies in de Bevegemse straten en een vriendelijk woord zorgen voor mooie momenten en zo kunnen we het klein geluk koesteren. We zien veel initiatieven van solidariteit en die kan men alleen maar aanmoedigen. Bevegemse, wapperende witte lakens en ook het dagelijkse applaus voor de zorgverstrekkers is hartverwarmend.

lakens

Er zijn veel manieren om de coronacrisis het hoofd te bieden, en gelukkig draagt iedereen zijn steentje bij. Steek je energie in het geven van warmte en vriendschap aan elkaar, ook als het via de digitale weg of de telefoon is. Virtuele verhalen vertellen aan de open haard stimuleert de verbondenheid. Maar ook kunst helpt : muziek en een stem op de radio verbindt. Marthe (10jr) doet het met een tekening : zij wil graag corona vertrappelen à la Keith Haring.

tekening corona

Wie heeft een andere tip?

Deze week gaf Lieven Annemans ( hoogleraar gezondheids-en welzijnseconomie) in een opininiestuk in een krant het volgende mee :

Men kan de tijd die men heeft besteden aan zinvolle dingen. De gezondheidswerkers en mensen die ons voorzien van voeding en andere levensmiddelen doen dit nog meer dan pooit, ze verdienen het grootste respect. Maar zij die noodgedwongen thuiszitten kunnen de tijd gebruiken om zich nuttig te maken voor anderen ( wat vaker iemand die alleen is via de e-wegen contacteren, een boodschap doen voor een ander, een actie op touw zetten) en om zichzelf te ontplooien (een taal leren, creatieve dingen doen). Binnen de beperkingen zijn de mogelijkheden oneindig.
Dit is geen volledige lockdown. Het is een lookup, en dan nog in de twee mogelijke betekenissen van het woord. We kijken naar boven en vooruit, en gaan op zoek naar wat we kunnen voor anderen en onszelf. Op zoek naar de essentie van geluk. En wie weet naar een nieuwe en betere samenleving.

Als dat geen mooie gedachte is…..