Het roert in Bevegem over nakende uitbreidingen voor recreatie en onderwijs

23 12 2022

Buurtvereniging Bevegemse Buren ( BB ) heeft als belangrijkste doelstelling het contact tussen buren te versterken, als het ware de lijm te zijn tussen de bewoners in onze woonwijk. BB ijvert voor een Bevegem waar mensen niet naast maar met elkaar leven. Ongeacht leeftijd, afkomst, status. Het motto “beter een goede buur dan een verre vriend” is op het lijf van de buurtvereniging geschreven.

Regelmatig voegen we met bescheiden middelen de daad bij het woord. Jaarlijks klinken we op het nieuwe jaar met een leuke receptie. Als teken van onze bekommernis voor de natuur ruimen we elk jaar met onze gezinnen zwerfvuil en organiseren we in de zomer een garageverkoop. Zijn er mensen in nood dan springen we ter hulp : vorig jaar zamelden we door voedsel, schoolgerief, verwarmingstoestellen en geld in  voor Wallonië en gingen we ter plaatse.

Samenwerking

Naast deze verbindende missie vertolken we ook de stem van de Bevegemnaar bij de beleidsvoerders voor een leefbaar Bevegem. Want ook in Bevegem, waar het goed wonen is dicht bij scholen, groen, recreatie en station, is het zoeken naar een evenwicht. De vele werkpunten, zoals parkeerdruk, nachtlawaai, wildgroei aan appartementen, vandalisme en verkeersonveiligheid, blijven we op de politieke agenda plaatsen.

De samenwerking tussen de buurtvereniging en het stadsbestuur heeft in 2016 geleid tot de eerste Zottegemse fietsstraten, later werden de problemen met de fuif-en festivalgangers in goede banen geleid en ook voor de heraanleg van de Welzijnstraat is een mooi participatief traject.

Bowling

Ook na het onheilspellende bericht dat ons stadsbestuur lijnrecht tegen de 450 burgerbezwaren in besliste om een mega-bowling van industriële proporties met horeca-openingsuren tot diep in de nacht te verwelkomen in het al drukke hart van Bevegem hebben we onze stemlaten horen. Bewust worden nog ‘ns ruim 2750 bezoekers per week naar Bevegem gelokt voor een complex met 20 bowlingbanen, ruime horeca én een 1000m2 ‘speeldorp voor volwassenen’ waarvan het stadsbestuur ons vandaag niet kan zeggen wat dat juist betekent. Deze grootse plannen in een woonwijk vinden wij niet gepast. Er leeft in Bevegem een grote bezorgdheid over de leefbaarheid, parkeer- en verkeersdruk, wekelijks toegevoegd aan de reeds bestaande drukte. 

Onder de hoede van de buurtvereniging Bevegemse Buren kwamen spontaan bezorgde buren samen om constructief na te denken en initiatieven te nemen om deze bijkomende druk op de leefbaarheid van onze wijk te counteren.

De buurtvereniging is geen actiecomité

De buurtvereniging was een actieve partner in het debat over de vernieuwing van de stadionsite op het niveau van het stadsbestuur, al hadden we niet het gevoel dat onze bezorgdheden altijd ter harte genomen werden. Na een tumultrijk infomoment half november bleek de  bijsturing vanuit het stadsbestuur als antwoord op de vele bezwaarschriften voor vele buren onvoldoende en hebben verschillende individuele buren verdere stappen ondernomen onder de naam actiecomité ‘Bevegem Leefbaar’. Een affichecampagne kleurt momenteel de straten van Bevegem en Jurgen De Staercke – een lokale advocaat gespecialiseerd in ruimtelijke ordening – zal eerstdaags beroep indienen bij de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen.

De buurt is zeker voor de opwaardering van de sportsite, met aandacht voor diverse mogelijkheden voor onze lokale sportclubs en uitbreiding van sportfaciliteiten voor iedereen. Of een infrastructuur van die grootteorde daar een plaats moet krijgen, is een andere vraag.   

Advertentie

Acties

Informatie
%d bloggers liken dit: