Het straatbeeld van Bevegem verandert

22 07 2016

Bevegem is een woonwijk ontstaan in de jaren 50 – er werd toen gesproken van oud Zottegem rond de kerktoren van het centrum ( alles rechts van de spoorweg ) en nieuw Zottegem of Bevegem ( alles links van de spoorweg). De eerste generatie inwoners wordt iets ouder en we kunnen momenteel spreken van een heuse generatiewissel. Wie door onze wijk stapt, ziet senioren en kinderen, jongvolwassenen, dertigers en veertigers, zottegemnaren en inwijkelingen, zij aan zij in één gemeenschap.

Niet alleen de inwoners veranderen : zowel het stadsbestuur als privé-initiatief zorgt voor een langzaam maar zeker veranderend straatbeeld om tegemoet te komen aan alle functies van onze wijk : parkeerfunctie, schoolfunctie, recreatiefunctie en vooral veilige en rustige woonwijkfunctie.

De nieuwe bomen in de Kastanjelaan, de fietsstraten in Acacialaan en Ooststraat, de werken rond de Bevegemse Vijvers en de nieuwe vleugel van het woonzorgcentrum Egmont zijn samen met de heraanleg van de vele voetpaden al een beginnende kiem en duidelijk teken van een buurt in transitie.

Een snelle oplossing voor de parkeerproblematiek lijkt ook in de maak : een gebouw van het OCMW werd afgebroken en de vrijgekomen ruimte zou na het bouwverlof ingericht worden als (groene) parking voor iedereen. Momenteel zien we een enorme open ruimte waar ooit een 100 tal bewoners hun laatste levensjaren doorbrachten.

IMG_7772

parking OCMW

Over de parkeertoren aan het station zijn de laatste woorden nog niet gevallen, maar ook die toren zal het straatbeeld van Bevegem drastisch veranderen. Belangrijk is dat een masterplan circulatie voor groot Zottegem de vrees van een verkeersinfarct moet kortsluiten. Alle mogelijkheden worden momenteel besproken : éénrichtingsstraten, autodelen, fietsshift, openbaar vervoer, … maar van zowel de overheid als inwoners worden inspanningen gevraagd om te komen tot een aangename en verdraagzame leefwereld  – ook in het verkeer.

Een laatste duidelijke verandering in Bevegem is een privé-initiatief : een apotheek in onze woonwijk. Apotheek Van Holder is van net buiten Bevegem naar net binnen Bevegem verhuist en speelt duidelijk in op de noden van iedereen : parking, fietsenstalling en een aangename en open apotheek bereikbaar vanaf zowel de Godveerdegemstraat als de Kastanjelaan. Welkom!

IMG_8298

 

 

 

 

 


Acties

Informatie
%d bloggers liken dit: