Jammer voor de buren, maar wij hebben de opbrengsten van onze fuif nodig voor ons eigen nieuw gebouw

11 02 2012

“Als iemand een ruit ingooit in de buurt, dan vinden we dat heel jammer voor die mensen. We hebben elke cent nodig voor onze eigen bouwkas, dus ik denk niet dat we bereid zullen zijn om de schade te betalen die jongeren in de nasleep van onze fuif veroorzaken. Wij zijn verantwoordelijk voor wat er binnen gebeurt en kunnen niet elke jongere in de buurt controleren,” vertelt Nele De Sutter, organisator van de Valentine Night van Chiro Velzeke, ons deze namiddag in een telefonisch interview. Vanavond gaat hun fuif door in de fuifzaal Bevegemse Vijvers. We peilden naar haar medeleven met de omwonenden: “De fuifzaal is in Bevegem gebouwd en staat er nu. Het is heel jammer voor wie daar in de buurt last van heeft, maar daar kunnen wij niet aan doen. Wij zorgen er wel voor dat er binnen geen sterke drank verkocht wordt aan min-18-jarigen en de security moet er op toezien dat er geen +18-jarigen sterke drank doorgeven aan jongeren, maar meer kunnen wij niet doen. Buiten moet de politie toezicht houden.”


Acties

Informatie
%d bloggers liken dit: