Over het weekend van 6 en 7 augustus

17 08 2011

In de politiekrant editie 32 gelezen:

“Naar aanleiding van de lopende zomerBOB-campagne en tegelijkertijd met het tweedaagse Dance D-Visionfestival in Zottegem, voerde de politiezone in de loop van het weekend van 6 en 7 augustus 2011 een aantal verkeers- en drugscontroles uit. In totaal 221 personen moesten bij de verkeerscontroles in het zakje blazen waarvan 3 ademtesten in de alarmfase en 5 met een positief resultaat. Naast deze vaststellingen werden er nog 4 processen-verbaal (technische keuring en verzekering) en 1 verkeersinbreuk ‘drugs in verkeer’ opgesteld. De drugcontroles bij in totaal 108 personen resulteerden in 10 processen-verbaal voor drugsbezit en 1 proces-verbaal wegens weerspanningheid. Tijdens de politionele acties en toezichten werden nog 2 geseinde personen en 1 niet-verzekerd voertuig aangetroffen. De geseinde personen konden na verhoor opnieuw beschikken. Het voertuig werd in beslag genomen.”


Acties

Informatie
%d bloggers liken dit: